Przykładowe wnioski z hospitacji

Pobierz

Stronę drugą.. CELE LEKCKJI ocena w skali 1 do 5 czy zgodne z podstawa programową / programem nauczania czy zakres treści odpowiada możliwościom percepcyjnym ucznia czy kształcono lub doskonalono umiejętności:Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp.Zapoznaj się z przykładem arkusza hospitacji, narzędziem do nadzoru pedagogicznego dyrektora.. Arkusz hospitacyjnych zajęć lekcyjnych według Janusza Moosa [5] przedstawiony jest w załączniku nr 1.. Wykorzystaj gotowe narzędzie!. > Witam!. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.Hospitacja zajęć dydaktycznych jest również jedną z form kontroli i oceny pracy.. Załącznik nr 2.. WZÓR NR 1.. > tweetka > > > › Pokaż wiadomość z .ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Dołączył: 2006-01-30 Postów: 103 Status: Nieobecny Re: notatka pohospitacyjna Mogę Ci przesłać to, co wysłałam dziewczynom.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Czy zrealizowałaś cele lekcji.. Podaj e-mail.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych..

Więcej »z hospitacji.

Protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych są poufne, a dostęp do nich ma wyłącznie hospitowany nauczyciel, jego bezpośredni przełożony oraz dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Zapoznajcie się dokładnie z informacjami dotyczącymi odkryć i wynalazków w XIX wieku (podręcznik str. 96- 100, fotografie w podręczniku, lista wybranych .. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(> Bardzo proszę o pomoc.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Powinna .. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.. Jak to wogóle ma wygląda?. Protokół z hospitacji dostarczany jest do Dziekana, a kopia protokołu pozostaje u kierownika jednostki Wydziału.. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó źniejszymi zmianami) obowi ązuje od dnia 25 pa ździernika 1991 r. 2.. Miejsce.. Protokoły z hospitacji są wypełniane w jednym egzemplarzu i przekazywane do dziekana/dyrektora studium z za-chowaniem poufności.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991r.. Wnioski hospituj .. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu..

10.8 Ocena ogólna wyników hospitacji 13.

o systemie o światy (tekst jednolity).. Jeżeli nie, to dlaczego.. Techniki edukacyjne: a) mapa pojęciowa b) metaplan c) burza mózgów> Witam!. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Rodzaj zajęć Etap ii: 3 tygodnie= 15 dni= 60 Hospitacje lekcij: Częstotliwość hospitacji- w miarę potrzeb i wynika z celów nadzoru.. WSPÓLNE WNIOSKI: .Podstawy prawne reguluj ące sprawowanie hospitacji 1.. Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?. i wyciągniętych z nich wniosków do upowszechniania dobrych doświadczeń i wzorów.Data hospitacji.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity (Dz.U.. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowa- nym, przekazując mu uwagi i zalecenia.arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu - zobacz wszystkie artykuły powiązane z arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu..

... Wyciągnij wnioski na przyszłość.

przygotowany materiał teoretyczny z realizacją tego celu: Sposób opracowania ćwiczenia, czy zajęcia kończą się wnioskami wynikającymi z ćwiczenia:Hospitacja diagnozująca-stosowana w celu oceny rezultatów procesu.. Przykładowy wzór planu dydaktycznego nauczyciela w klasach i-iii z numerycznym odniesieniem.. Ocena hospitacyjna i wnioski zawarte w arkuszu hospitacyjnym powinny być uwzględniane podczas oceny okresowej pracownika.. arkusz obserwacji zajĘĆ w przedszkolu.1.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Podpis hospituj ącego .. Zapoznałem si ę z przedstawion ą ocen ą hospitowanych zaj ęć .a czy ja tez moge dostac taka notatke z góry dziekuje i pozdrawiam---monia [2006-01-08 16:51:41] kaas.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Jest to niezwykle ważne, gdyż jeśli dyrektor w ciągu roku szkolnego idzie do nauczyciela na jedną hospitację, to nie może to być hospitacja przypadkowa, tzn. wynikająca z terminarza hospitacji.Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat .> ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta wypracowac wzor wnioskow pohospitacyjnych.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ..

Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?

Z doświadczenia wiemyArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. z 2006 r.Dydaktyka - wzory konspektów i protokołów hospitacji Poniżej możecie Państwo pobrać, w formacie doc., wzory konspektów oraz protokołów pohospitacyjnych do wykorzystania na zajęciach z dydaktyki.1.. Fragment przykładowej notatki obserwatora do obszaru: Cele lekcji i monitorowanie ich osiągnięcia oraz do .. wyciąga wnioski.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I.. Załóż własny blog!9) hospitacji - należy przez to rozumieć formę nadzoru pedagogicznego, polegającą na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynnościARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Imię i Nazwisko studenta .. Wnioski oraz zalecenia pohospitacyjne stanowią integralną część arkusza hospitacyjnego.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.aktualizacja joomla z 1 5 do 1 7 aktualizacja_joomla_z_1_5_do_1_7 bogini oceanu bogini_oceanu nokia 6500slide nokia_6500slide w ciemnośi 2011 film w_ciemnośi_2011_film world of tanks jakie czołgi wybrać world_of_tanks_jakie_czołgi_wybrać.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Jak to wogóle ma wygląda?. Hej jeśli hospitacja zwiazana jest z awansem na mianowanego to dyrektor odwiedza cie raz ma staz a opiekun 4h w roku stażu czyli przez cały staż wychodzi 12h.W hospitacjach diagnozujących chodzi bowiem o dokonywanie obserwacji tzw. strategicznych.. Zadania dla grup.. .Nie jest hospitacją ani oceną pracy nauczyciela, ani też obserwacją lekcji pokazowej.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta .Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. Na stronie pierwszej.. Jest to bardzo dobra metoda obserwacji opartej tylko na faktach.. 19.Arkusz hospitacji zajęć zostaje podpisany przez osobę/osoby przeprowadzające hospitację i hospitowanego nauczyciela.. POWODZENIA!. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt