Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorow

Pobierz

2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 b ) FeS c ) CuCl2 d ) K2CO3 e ) K2S f ) NaNO3 g ) AlCl3 h ) Ca(NO3)2 i ) Na2SO3 j ) MgCl2 dodałam jeszcze zdjecie do zadania 2 bo tam sa jakies obrazki to zobaczcie ; )Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. a. Ca(NO 3) 2 b. Al 2 S 3 c. MgSO 4 Na2S—->2Na(+1) + S9-2)Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli:.zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli.. siarczek potasu-.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych:a) Al2S3, b) Fe (NO3)3, c) CaCO3, d) PbI2.. Nazwy soli pochodzą od nazw anionów reszt kwasowych i kationów metalu z podaniem jego wartościowości (o ile metal przyjmuje więcej, niż jedną wartościowość!).. P F 3.Zadanie 1 Zapisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli do przykładowych zastosowań: a) sól fizjologiczna b) środek konserwujacy wędliny c) produkcja luster d) mleczko do demakijażu Zadanie 2 Do podanych wzorów sumarycznych soli zapisz zastosowanie: a) CaSO4 b) Na3PO4 c) CaCO3 d) AgNO3Na podstawie wzorów sumarycznych zapisz wzory strukturalne i podaj nazwy następujących tlenków:a)No b)SO2 (udołu dwójka) c)CO2(udołu dwójka) d)So 3(udołu trójka ) e )SiO2Na podstawie wzorów półstrukturalnych alkanów napisz ich nazwy systematyczne..

Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.

Nazwy soli przyjmują końcówkę:-ek w wypadku soli pochodzących od kwasów beztlenowychRozwiązanie - Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. CaSO 4 · 2H 2 O - dwuwodny siarczan wapnia FeCl 3 · 6H 2 O - sześciowodny chlorek żelaza(III) CuSO 4 · 5H 2 O - pięciowodny siarczan(VI) miedzi(II) Na 2 CO 3 · 7H 2 O - siedmiowodny węglan sodu Fe(NO 3) 3 · 9H 2 O - dziewięciowodny azotan(V) żelaza(III)Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.. Wyjaśnij, w jaki sposób wynalazki Sumerów przyczyniły się do dalszego rozwoju cywilizacji.odpowiedział (a) 03.06.2012 o 20:04: węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS.. Za twardość przemijającą wody są odpowiedzialne wodorowęglany wapnia i magnezu.. zad 2 uzupełnij równania reakcji dysocjaci jonowej (elektrolitycznej) a) Na_{2}SO_{3} \xrightarrow {H_{2}O} 2Na^{+} + SO_{3}^{2- } b) H_{3}PO_{4} \xrightarrow {H_{2}O} 3H^{+} + PO_{4 .zad.. NAZWA SYSTEMATYCZNA WZOR SUMARYCZNY.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. A. Ca(NO 3 ) 2 - …………………………………………………………… B. ZnS - ……………………………………………………………Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.. Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?. jonowej soli o podanych wzorach sumarycznych lub nazwach na podstawie..

Mn2S3: siarczek manganu.Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.

Które czasowniki są dokonane, a które - niedokonane?. Rozwiązanie: A. Ca(NO 3) 2 B. AlCl(OH) 2 C. Ca(HSO 4) 2 Zadanie 4.. 1 Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli : a ) fosforan ( V ) wapnia b ) chlorek baru c ) siarczan ( VI ) cynku d ) siarczan sodu e ) chlorek żelaza ( III ) f ) siarczan ( IV ) potasu g ) chlorek miedzi ( II ) h ) węglan wapnia i ) siarczan ( VI ) amonu j ) fosforan ( V ) sodu zad.. Na podstawie podanych wzorów zapisz ich nazwy systematyczne: a) (NH 4) 2 SO 4 b) CuSO 3 c) Fe(NO 3) 2 d) FeBr 2 - Odrabiamy.plNapisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.. Wszystkie sole dobrze rozpuszczają się w wodzie.. węglan miedzi(II) - CuCO_{3} azotan (V) sodu - NaNO_{3} azotan(V)glinu - Al(NO_{3})_{3} PbS - siarczek ołowiu (II) fosforan (V) wapnia - Ca_{3}(PO_{4})_{2} MgSO_{3} - siarczan (IV) magnezu chlorek żelaza(III) - FeCl_{3} Al_{2}(SO_{4})_{3} - siarczan (VI) glinu.. Polub to zadanie.. fosforan (V)miedzi (II)-.. Jak powstaje wybrzeże limanowe?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt