Przeczytaj teksty z poradami ac oraz zdania 14

Pobierz

Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. (0-4) Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania ich dotyczące.. Dodaj do: przeczytaj tekst uzupelnij luki 1-5 wybierając wlasciwą z podanych odpowiedzi wpisz odpowiedną literę (a,b albo c) obok numeru każdej luki.. Następnie zapisz starannie odpowiedzi na zadane pytania.. A. Kamieńska ,, Książka nad książkami'' Uważnie przeczytaj tekst na stronie 242 i wykonaj ćw.. Wpisz w luki 8.1.-8.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Rozwiązania zadań: 1-5, 8-11.1, 14-16, 18-19 zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjamiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Witać kogoś chlebem i solą.. Z niejednego pieca chleb jadać.. W rzece jej wartość była większa od ciężaru statku.. Zapoznaj się z wiadomością ze str. 280. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 2, 4, 5, 7-9, 11 oraz 12, zaznacz na .5..

Przeczytaj tekst oraz zdania (1-6).

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Uwaga!. B. Darmo jeść chleb u kogoś.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Question from @kiniajakubczyk15 - Język angielskiStrona 4 z 15 MJA-1R Zadanie 4. .. 2 I.3.2) czyta ze zrozumieniem teksty pisane oraz drukowane 3a I.3.2) czyta ze zrozumieniem krótkie teksty .. Ułożenie zdania z pominięciem co najmniej 1 z podanych wyrazów - 0 punktów.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). b. W obu przypadkach równoważy ona ciężar statku c.. Wartość działającej na statek siły wyporu: a.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. (0-4) Przeczytaj teksty o trzech miastach dbających o ekologię (A-C) oraz zdania ich dotyczące (4.1.-4.4.).. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Question from @Paula20961966 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Nie używaj korektora..

4.2.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

4maja(poniedziałek)-diagnoza semestralnaOgólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Autor: LOUISOWA34, 2014-11-27 16:22:14.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1-2, 4-5, 7-9 oraz 11-12, zaznacz na .5.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj trzy teksty o znanych ulicach w Stanach Zjednoczonych (A-C) oraz zdania 4.1.-4.4.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Nie używaj korektora.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1-2, 4-5, 7-9 oraz 11-12, zaznacz na .Zadanie 14.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. 4.2.Strona 4 z 16 MJA-1R Zadanie 4. jeden tekst pasuje do dwóch zdań PROSZĘ pomóżcie daje najjjj proszę dam najjjj proszę dam najjjj proszę dam najjjj błagam na dziś szybko plisssss .. E fe k tami Was z e j p r ac y m oż e c i e s i ę z e mn ą d z i e l i ć w ys ył ając e -mai l - .Przeczytaj utwór na stronie 241 w podręczniku i odpowiedz na pytania nr 2 i nr 6.. Statek wpłynął z koryta rzeki do słonego morza.. 30.04 (czwartek) Temat.. Nie używaj korektora.. W początkach czerwca 1939 roku cała grupa Buków spośród klasy maturzystów wyruszyła pod wodzą Zeusa na dziesięciodniową wyciecz - kę w Beskidy Śląskie1..

A.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

dopasuj właściwą część tekstu.. Do każdego zdania (4.1.-4.4.). 0-1 10b I.4.4) Bezbłędne przepisanie wyrazów - 1 punkt.i przyklej naklejkę z kodem.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Ale chleb (według przypowieści) z solą Każę położyć prze cię z dobrą wolą.. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec Klasa Alka, Rudego i Zośki zdała maturę […].. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 2, 4, 5, 7-9, 11 oraz 12, zaznacz na .5.. 1, 2/243 Uwaga!. Uwaga: jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.. Do każdego zdania dopasuj właściwą część tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Zaznacz znakiem X w tabeli, które z nich są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. Uwaga: jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. Do jakiego powiedzenia .. 4.1.Uzupełnij zdanie wybierz poprawną odpowiedź spośród 1-3 oraz spośród a-c.. Nie używaj korektora.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Nie używaj korektora.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Zadania 3., 6.. Rozwiązania zadań: 1-4, 8-11, 14-19 zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjamii przyklej naklejkę z kodem..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 14.05.2020 Temat: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie.. nawiązuje poniższy cytat?. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. W rzece jej wartość była mniejsza od .Strona 4 z 14 MJN-1R Zadanie 4.. Iść w świat za chlebem.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. (0-4) Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C), oraz zdania go dotyczące (4.1.-4.4.).. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt