Transakcja wojny chocimskiej mowa chodkiewicza interpretacja

Pobierz

Rozpoczyna się inwokacją, zwrotem do Boga z prośbą o opiekę i pomoc przy pisaniu; relacja utrzymana jest w podniosłym tonie; utwór opisuje ważne wydarzenie historyczne (wojnę chocimską); szczegółowo prezentuje.. W "wojnie chocimskiej" występuje nawiązanie do wojny pod CPrzydatność 50% Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej" - przemowa Chodkiewicza.. Chodkiewicz swoją przemowę kieruje do wszystkich Polaków i Litwinów, którym drogie jest dobro ojczyzny - Polski.. Dowodzący polskimi oddziałami jest przedstawiony jako idealny Sarmata.W mowy swoich postaci wkłada patriotyzm.. W intencji autora Transakcja wojny chocimskiej miała pobudzać uczucia patriotyczne Polaków.Charakterystyka "Wojny Chocimskiej" Potockiego.. Tytuł dzieła oraz jego pierwszy wers ( Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi) utworu odbierane mogą być jako teza.. Są to między innymi hrabia Stanisław Lubomirski, rycerz Jan Lipski, a przede wszystkim główny bohater utworu, hetman Jan Karol Chodkiewicz.. Wódz kieruje swoje przemówienie do wojsk, które zgromadziły się pod Chocimiem w 1621 roku.. Mówca odwołuje się do etosu rycerskiego, religijności i patriotyzmu.Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej" - przemowa Chodkiewicza.. Bohaterami są autentyczne postacie historyczne, takie jak Jan Karol Chodkiewicz czy Stanisław Lubomirski, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa..

Poemat "Transakcja wojny chocimskiej" złożona jest aż z dziesięciu części.

Mowę Chodkiewicza cechuje chatakterystyczna dla Baroku duza ilośc srodków stylistycznych .. W czasie trwania bitwy umiera Chodkiewicz (ma to miejsce w siódmej części utworu), nie oznacza to jednak zwycięstwa Osmana.. Poeta umiejętnie stosuje różnorodne środki retoryczne.. Adresatem jest szlachta polska, sarmatów, rycerzy.Mowa hetmana Jana Karola Chodkiewicza jest jednym z najbardziej znanych fragmentów "Transakcji wojny chocimskiej", której autorem jest Wacław Potocki.. Poeta umiejętnie stosuje różnorodne środki retoryczne.. Zawiera całość materiału wymaganego w podstawie programowej.Zamieszczono w niej analizy i interpretacje wszystkich najczęściej omawianych wierszy, a także .niebawem nie było mowy, i dopiero około sierpnia przeprawiło się całe przez Dniestr na ziemię mołdawską, pod Chocim, walcząc z góry z niedostatkiem żywności i amunic i. Mołdawię po Jassy ²⁰wyniszczono, ale Tatarzy poprzecinali rychło połączenia z kra em Filmy o wojnach napoleońskich Utwory literackie o wojnach napoleońskich II wojna libańska III wojna północna Ludzie zimnej wojny Broń okresu zimnej wojny Sekretarze Stanu Spraw Zagranicznych i Wojny Wojny Urządzenia z cyklu Gwiezdne wojny Wojna Operacje ..

Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragm.)

I rotmistrze, i wielką część z narodów obu.. Mimo śmierci naszego dowódcy zmusili wroga do wycofania się z naszego kraju.. Bitwa ta toczona była pod wodzą Karola Chodkiewicza.. "Transakcja wojny chocimskiej" to chyba najbardziej znany utwór Wacława Potockiego, zachowany do dziś w dwóch redakcjach: pierwszej z 1670 i drugiej z 1675 roku.. Żywej młodzi, starego trzyma się sposobu.. Epos ten powstał nie tylko z chęci upamiętnienia wspaniałego zwycięstwa, ale także jako utwór o charakterze dydaktycznym oraz tyrtejskim (dodawanie odwagi, zachęta do walki).Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej" - przemowa Chodkiewicza.. "Transakcja Wojny Chocimskiej"to najwieksze dzieła Wacława Potockiego.Poeta opisuje w nim przygotowania do bitwy i samo starcie z turkami pod Chocimiem..

Pierwsze dwie części są opisem przygotowań do wojny.

Jednak to obszerne dzieło długo czekało na edycję wydawniczą.. WOJNA CHOCIMSKA (Wacław Potocki) "Wojnę chocimską" autor ukończył w 1670 roku.. Przewijające się przez wszystkie części dygresje przedstawiają bogactwo tematyczne.. "Wojna Chocimska" jest eposem.. Wacław Potocki wykorzystał do napisania utworu relację uczestnika bitwy, Jakuba Sobieskiego, który spisywał dziennik wojenny.. Do tych, którzy chcą zyskać sławę po zwycięskiej walce z najeźdźcami, którzy są odważni i bohaterscy.Transakcja wojny chocimskiej - omówienie.. Jej potwierdzenie mają stanowić kolejne linijki ukazujące przejawy wspomnianego wcześniej nierządu.Wacław Potocki swój utwór pt. "Transakcja wojny chocimskiej" napisał w roku 1670.. W przemówieniu dominują argumenty odnoszące się do emocji słuchaczy, a także do ich poglądów.. (…) Wam Ojczyzna, rodzice, krewne, dzieci małe, Płeć niewojenną, dziewki oddaje dojźrałe, Te-ż by miały ku żądzy psiej pogańskiej juchy W opłakanej niewoli .Serhij Krawczenko (polityk) Serhij Krawczenko - ukraiński wojskowy, polityk i samorządowiec, od 2006 burmistrz Ługańska.Interpretacja.. Po raz pierwszy "Wojna chocimska" ukazała się w 1850 roku pod nazwiskiem Andrzeja .Dlatego w Transakcji wojny chocimskiej opisał postacie historyczne, mogące stanowić wzory do naśladowania..

Mowa Chodkiewicza to dowód oratorskiego kunsztu Wacława Potockiego, autora "Transakcji wojny chocimskiej".

Można zaryzykować twierdzenie, że utwór jest rymowaną przeróbką ­pamiętnika na epos).. Do tych, którzy chcą zyskać sławę po zwycięskiej walce z najeźdźcami, którzy są odważni i bohaterscy.Autor kreuje bohatera historycznego Karola Jana Chodkiewicza na idealnego sarmatę.. Pragnie zagrzać żołnierzy do walki z armią Osmana II.Słynna mowa Chodkiewicza.. Postacie poematu mówią o obronie i szacunku jakim należy darzyć swoją ukochaną ojczyzną.. Polscy żołnierze dzielnie walczyli przeciw zwiększonej liczebnie armii Turków.. Kolejne są opisem poszczególnych dni wojny.Mowa Chodkiewicza to dowód oratorskiego kunsztu Wacława Potockiego, autora Transakcji wojny chocimskiej.. W przemówieniu dominują argumenty odnoszące się do emocji słuchaczy, a także do ich poglądów.Transakcja wojny chocimskiej - omówienie.. […]Treścią utworu jest zwycięstwo nad Turkami odniesionym w 1621 przez Polskę pod Chocimiem.. Zawołanych hetmanów, zdjąwszy szyszak z głowy,Interpretacja "Transakcja wojny chocimskiej" jest jednym z najważniejszych dzieł Wacława Potockiego.. Jest to epos złozony z 10-ciu częsci napisany trzymnastozgłoskocem.Utwór powstał z okazji 50 rocznicy zwycięstwa Polaków pod Chocimiem.Największe znaczenie w tym utworze na fragment zatylułowany"Mowa…"Transakcja wojny chocimskiej" spełnia warunki gatunku, jakim jest epos.. I oto barokowy epos .Zadanie: quot transakcja wojny chocimskiej quot jakie cechy sarmatyzmu odnajdziesz w mowie chodkiewicza Rozwiązanie: mówi o życiu że jest tak krótkie że może być nawet quot czwartą część mgnienia quotTransakcja wojny chocimskiej (Mowa Chodkiewicza) Ani mnie ust natura formowała z miodu, Ani też tam oracyj trzeba i wywodu, Gdzie Bóg, Ojczyzna i Pan swoje składy święte W archiwie piersi waszych chowają zamknięte.. Chodkiewicz swoją przemowę kieruje do wszystkich Polaków i Litwinów, którym drogie jest dobro ojczyzny - Polski.. Jak większość dzieł poety, i to naznaczone jest pasją dydaktyczną.Transakcja wojny chocimskiej zawiera brutalnie realistyczne opisy zwycięskich dla wojsk Rzeczpospolitej starć.. Wojna ta trwała pięć tygodni.. Do tych, którzy chcą zyskać sławę po zwycięskiej walce z najeźdźcami, którzy są odważni i bohaterscy.. Obróci się Chodkiewicz czołem na swe szyki, Gdzie widząc zgromadzone wszystkie pułkowniki.. Po temat sięgnął Potocki do roku 1621, kiedy to wojsko polskie pod wodzą Karola Chodkiewicza w ciągu pięciu tygodni mężnie opierało się dużo liczniejszej armii tureckiej i mimo śmierci wodza zmusiło .Ściąga do liceum to publikacja zawierająca wszystkie treści potrzebne na lekcjach języka polskiego w trzech klasach liceum (dla uczniów klas 2 i 3, realizujących starą podstawę programową dla szkół ponadgimnazjalnych).. Chodkiewicz swoją przemowę kieruje do wszystkich Polaków i Litwinów, którym drogie jest dobro ojczyzny - Polski.. Autor przepowiada również tak jakby zwycięstwo Chodkiewicza.. Cechą eposu jest między innymi opis zdarzeń na tle ważnych wydarzeń historycznych.. Podejmowane są różne zagadnienia, np.: mit złotego wieku (cz. ), motyw "życia-snu" (cz. ), zniewieściałość szlachty (cz.1)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt