Przyporządkuj podanym terminom odpowiadające im opisy

Pobierz

moczenie w mieszaninie NaCl i soli kwasów azotowych4.. Stopione skały, które wypływają na powierzchnię ziemi.. B. Szczepionka DNA.. Ruch polityczny, który pojawił się w 2. połowie XIX w., kwestionujący sens istnienia państwa.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery w kratki obok terminów.. (4 pkt) Dobierz wyjaśnienia do terminów.. 3. żródło, które wyrzuca gorącą wodę pod ciśnieniem na dużą wysokość.. pliiiska pomóżcie!. Filogenetyka Możliwe odpowiedzi: 1. graficzne przedstawienie rozwoju rodowego organizmów, 2. nauka, zajmująca się badaniem drogi rozwojowej organizmów, 3. przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów Filogeneza Możliwe odpowiedzi: 1. graficzne przedstawienie rozwoju rodowego organizmów, 2. nauka, zajmująca się badaniem .Do nazw organizmów przyporządkuj odpowiadające im cechy: 1. kosarz 2. komar 3. krab 4. topik 5. mucha 6. rak A. skrzela B. 3 pary odnóży krocznych C.. Wytwarza substancje pokarmowe podczas fotosyntezy.. Odpowiedź na zadanie z Biologia 5.. Łodygi zielne Łodygi zdrewniałe Są grube i masywne, są nietrwałe i obumierają na zimę, są delikatne i wiotkie, pokrywa je korowina, są trwałe i długowieczne, przyrastają na grubość, pokrywa je cienka skórka, rosną tylko na długość.Podanym terminom przyporządkuj ich definicje.. Skały, które występują w postaci płynnej pod powierzchnią ziemi..

Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie opisy.

A część lodowca, wkraczająca na obszar morski B skalisty teren wystający ponad lodowiec C pokrywa lodowa pływająca po morzu w obszarach polarnych D przemarznięty grunt, o porach i szczelinach wypełnionych lodem przez cały rok pak lodowy - 30 kHz fale telewizyjne _ _Do podanych pojęć przyporządkuj odpowiadające im opisy.. a) Konserwatyzm 1. usunięcie wody z żywności2.działanie wysokiej temperatury w celu zniszczenia m.in. mikroorganizmów3.. 2. stopione skały, które wypływają na powierzchnię ziemi.. 1.KCl 2.K2SO4 3.CaCl2 4.Al2(SO4)3 5.NaCl 6.MgSO4 a. przemysł farmaceutyczny b. przemysł spożywczy c. budownictwo d. przemysł szklarski e. nawozy sztuczne f. środek suszący g. przemysł papierniczy.. Wpisz w każdą lukę właściwą literę.. W jego skład wchodzi np. prawo cywilne.. Zadania i arkusze maturalne.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Przyporzątkuj terminom A-D odpowiednie opisy wybrane spośród podanych: 1-4 A. lawa B. gejzer C. bazalt D. magma.. 2012-04-01 20:35:35 Nazwom form ukształtowania dna oceanicznego przyporządkuj ich poprawne określenia, wpisując w kratki odpowiednie litery .. wędzenieE.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. Komórka macierzysta.. Język polski..

2.Całoprzyporzadkuj terminom odpowiednie opisy .

Z nich kiełkują ulistnione łodyżki z chwytnikami.. 4.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przyporządkuj podanym terminom (a-e) ich definicję(1-6).,A.. Oblicz powierzchnię tego rezerwatu na barwnej mapie.. Przyporządkuj do podanych opisów odpowiednie oznaczenia literowe struktur zaznaczonych na ilustracji mchu.. Przeczytaj opis pewnej rośliny.. Określa relacje między podmiotami prawa oraz reguluje ochronę prawną interesu jednostki, który wiąże się określoną korzyścią.. 1. skały, które występują w postaci płynnej pod powierzchnią ziemi.. 5 par odnóży krocznych D. płucotchawki E. tchawki F. 4 pary odnóży krocznychPrzyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia.. kiszenieC.. Szczepionka rekombinowana.. 2.W zadaniach 9 Œ 11 przyporządkuj odpowiednim literom (a,b,c,d) odpowiadające im cyfry (1,2,3,4,5), np. e Œ7.. peklowanieD.. Odnosi się do interesu państwa i…".. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. )Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony MGE_1R Strona 3 z 21 Zadanie 3.. Źródło, które wyrzuca gorącą wodę pod ciśnieniem na dużą wysokość.. obsuszenie żywności dymem5 .przyporządkuj podanym solom odpowiadające im opisy zastosowań.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Po gimnazjumPrzyporządkuj terminom (A-C) odpowiednie opisy wybrane spośród podanych (1-4)..

Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.

Terapia genowa.. Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.. I. miękiszowaII.. Przyporzadkuj terminom odpowiednie opisy 1) STAN 2) WASAL 3) HOŁD 4) LENNO 5) MONARCHIA PATRYMONIALNA 6) SENIOR 7) PRZYWILEJ 8) MONARCHIA STANOWA a) panstwo traktowane jako własność monarchy b) osoba nadajaca lenno c) wyodrebniona prawnie grupa społeczna d) ceremonia uroczystego przekazania lenna e) państwo rzadzone przez władce i .. a)funkcja impresywna - celem wypowiedzi jest Odpowiedź na zadanie z Teraz matura.. pasteryzacjaF.. Zadanie 9.. Nauczyciel.. biotechnologia B.metabolizm C.bioakmulacja D.biokonwersja E.pasteryzacja 1.Proces przekształcania obcych i szkodliwych dla komórki związków chemicznych w sustancje nieszkodliwe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt