Wybierz poprawne odpowiedzi you watch football at a stadium

Pobierz

2011-02-02 19:20:23 WSKAŻ POPRAWNE ODPOWIEDZI : 2012-05-18 20:49:45Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. - 1.6. spośród podanych odpowiedzi (A - C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie poprawnie uzupełniającym lukę.. (0 4) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C. angielski .. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. a) last week b) to Rome c) at 7.00 15) Wybierz właściwą odpowiedź do pytania - Why were you sad?. Uzuepełnij zdania nazwami czynności -przepisz zdania do zeszytu.. (przykład) 2. a (Mama ma katar.). 14) Wybierz właściwą odpowiedź do pytania - Where did you go on holiday?. [ walk- spacerować, catch-łapać, fly-latać, jump-skakać,sing-spiewać, throw-rzucać]W zdaniach 1.1.. 14) Wybierz właściwą odpowiedź do pytania - Where did you go on holiday?. Odpowiedź na zadanie z English Class A2.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk ( ).. open_in_new Link do źródła ; warning Prośba o sprawdzenie .a she has b have they c you have _____ / 5 5 Wybierz poprawna odpowiedz 1.. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. / It's on Sa…Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Chcesz być na stadionie, wokół innych graczy.. Wiem, że wszystkie oczy na stadionie są na mnie.Matura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 9 Zadanie 9 (5 pkt) W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. 11 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulChyba niestety nie da się zmienić wyglądu stadionu.Gram w polską ligę i też chciałbym zmienić np stadion Legii ,który w 19 jest totalnie skopany z wyglądu w przeciwieństwie do 17 w której był dość podobny ale nic z tym chyba nie da się zrobić.Po prostu twórcy gry zrobili te stadiony jak zrobili.Choć kiedyś np w ogóle nie zwracałem na to uwagi.Zawsze jakby co można .a) I do not watch TV yesterday.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:odpowiedzi na pytania 7 ŻYWIENIE 58 - 65 żywność i napoje, ilość i opakowania, przy stole, przymiotniki opisujące żywność, posiłki, przygotowanie potraw, w restauracji, zwroty rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; tryb rozkazujący dobieranie, zadanie otwarte: uzupełnianie luk zadanie otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie1 Zaznacz poprawne formy pytań i krótkich odpowiedzi..

5 Dopasuj pytania (1-6) do odpowiedzi (a-f).

Urzędnicy powiedzieli, że oczekują, że stadion otworzy przed 1998.. Uwaga!. zadanie 10.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Wybierz poprawne dokończenie zdania .. Wybierz poprawne odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt