Dopisz do podanych przymiotników formy w stopniu wyższym i najwyższym

Pobierz

Możesz użyć także innychW takich wypadkach nawet akcent zdaniowy (wyraźny nacisk na nie) podpowiada pisownię rozłączną, tak że ten wyjątek łatwo zapamiętać.. Przykłady tworzenia przymiotników w stopniu najwyższym .Przymiotnik TEST - odpowiedzi: 2. b) przysłówek, d) imiesłów, f) imiesłów.. b) Gorzko.. Question from @mateusz123g67 - Szkoła podstawowa - PolskiZadanie: zapisz po 5 przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym Rozwiązanie: młody młodszy najmłodszy stary dobry lepszy najlepszy zły ładny ładniejszyMożliwe jest również stopniowanie w ten sposób przymiotników, które tworzą stopień wyższy regularnie albo nieregularnie.. c) Marcin jest bardziej chory od Anki; 5.Przymiotniki stopniujemy w języku polskim na trzy sposoby: • regularnie - formy stopnia wyższego tworzymy, dodając do tematu przymiotnika w stopniu równym przyrostek -szy lub -ejszy ( szyb szy , ładni ejszy ) , formy stopnia najwyższego tworzymy, dodając do stopnia wyższego przymiotnika przedrostek naj- ( naj szybszy, naj ładniejszy );Dłuższe przymiotniki nie mają formy z końcówką -er.. Zapisz je w zeszycie.1.. 4. a)Ta książka jest ciekawsza od tamtej.. Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie przedrostka "naj-" przed formą stopnia wyższego przymiotnika lub -- jeśli przymiotnik stopniuje się opisowo -- przez użycie zamiast słowa "bardziej" słowa "najbardziej".Wpisz do tabeli formy stopnia wyższego i najwyższego przysłówków oraz przymiotników podanych w stopniu równym.lekko,zły, duzo, wysoki, szeroki, mały, Stopień Stopień wyższy Stopień najwyższy..

Użyj podanych przymiotników i wyrażenia as … as.

Wyrazy pytajne "¿cómo?. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Do podanych przysłówków dopisz formy stopnia wyższego i najwyższego.. *Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem - more, natomiast w stopniu najwyższym słowem - most.. Następnie ułóż zdania, w których zastosujesz zaprzeczone formy przymiotników z poprzedniego ćwiczenia.. Gorzko bardziej gorzko i najbardziej gorzko.. Pamiętaj też, że jak coś jest "naj" to zawsze dajemy przed tym "the" !. ".Ogólne zasady są takie same jak w przypadku stopnia wyższego (comparative), z tą różnicą że: W stopniu najwyższym (superlative) do krótkich przymiotników dodajemy -est, a do długich most.. a) Biało.. szczęśliwe,metalowego, iglastym,białą,asfaltowej,elektrycznymi,interesującychFormy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników.. nieskuteczny - .-.- nie skuteczniej - .. - nie najostrożniejszy nieostrożnie - .. - .-.-nie najlepszy.-.- nie najlepiej.-.-nie najmądrzejszy.- nie mądrzej - .. nieciekawy -.-.-nie ciekawiej-.3 Do podanych przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz ich przeczenia z cząstką ,,nie'' mądrzejszy,głośniej,lżejszy,delikatniej,najciekawszy,najzimniej,najdalszy,najpilniej.wyższynajwyższy..

równy.Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.

(Jak można to przetłumaczyć zdania) 1.Zadanie: zapisz po pięć przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym Rozwiązanie: przymiotniki a dobry lepszy najlepszy zły b interesujący bardziej interesującyObok podanych przymiotników w stopniu równym (w różnych przypadkach i rodzajach) wpisz stopień wyższy i najwyższy w tym samym przypadku i rodzaju.. 3. a) ciekawszy, najciekawszy, b) i c) nie da się, d. bardziej chory, najbardziej chory.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.28. duża - większa- największa.. Stopień wyższy i najwyższy.. Dłuższe przymiotniki "Dłuższe" przymiotniki są jeszcze łatwiejsze w stopniowaniu niż ich krótsza wersja.. W stopniu wyższym i najwyższym pisownia jest rozłączna, czyli nie lepszy i nie lepiej oraz nie najlepszy i nie najlepiej.• tworzyć formy proste przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym • używać tych przymiotników stosownie do kontekstu komunikacyjnego • pytać o przymiotniki • domyślać się znaczeń • jakie końcówki mają przymiotniki w stopniu równym, wyższym i najwyższym • jakie formy mają przymiotniki, którePodane liczebniki połącz z rzeczownikami tworząc poprwne wyrażenie skrzypce, ludzie drzwi, pisklęta Liczebniki: dwa, trzy, pięć, dziesięć 7.Utwórz możliwe formy imiesłowów palić, napalić, budować, zbudować 8.Do przymiotników dopisz w stopniu wyższym i najwyższym: głośny, serdeczny, znany, lubiany 9.Nazwij części mowy w ..

Wyślij.1.Podaj stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

Przykładowe przymiotniki w stopniu wyższym będą więc brzmiały:Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.. Zaimki osobowe (kto?). Przysłówki tworzone od przymiotników mają w stopniu wyższym postać identyczną ze stopniem wyższym wyjściowego przymiotnika w rodzaju nijakim, np.:Przypomnij sobie, jak zapisujemy formy zaprzeczone przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. szybkie - szybsze - najszybsze.. W formie wyższej wystarczy jedynie dodać przed nimi słowo "more".. gorzko - bardziej gorzko - najbardziej gorzko.W stopniu najwyższym natomiast do przymiotnika w stopniu wyższym dodajemy przedrostek naj-, np. delikatniejszy - najdelikatniejszy , trudniejszy - najtrudniejszy , prostszy - najprostszy .. Zatem pełne stopniowanie podanych przykładów wygląda tak:- proste - polega na dodaniu do tematu fleksyjnego przymiotnika końcówki -szy lub -ejszy i przedrostka naj- w stopniu najwyższym, np. trudny - trudniejszy - najtrudniejszy ; - opisowe - przed przymiotnikiem dodajemy przysłówek bardziej (w stopniu wyższym) i najbardziej (w stopniu najwyższym), np.Stopień wyższy przymiotnika:* krótkiego: YOUNG - YOUNGER* długiego: INTERESTING - MORE INTERESTING Stopień najwyższy przymiotnika: * krótkiego: YOUNG - THE YOUNGEST * długiego: INTERESTING - THE MOST INTERESTING - Przymiotników w stopniu wyższym używamy do porównywania ludzi i rzeczy: My grandfather is older than my father.-Gdy przymiotnik kończy się na -e, w stopniu wyższym i najwyższym dodajemy jedynie "-r" i "-st"..

clever cleverer quiet quieter 1 Wpisz przymiotniki w stopniu wyższym.

przymiotniki.. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt