Uzupełnij tekst wpisz w luki właściwe informacje po 2 wojnie

Pobierz

Zrealizowała w ten sposób swoją politykę, której celem było uzyskanie samowystarczalności gospodarczej .. W Hiszpanii w trwającej od 1936 r. wojnie domowej walczyły ze sobą wojska generała Franco (nacjonaliści) i republikanie.Wpisz w luki właściwe - Zadanie 4: Historia 8 - strona 27. wobec internowania w Rumunii prezydenta Ignacego Mościckiego prezydentem RP został.. Nowa religia w świecie arabskim narodziła się w wieku.. W Wielkopolsce powstało .. , będące częścią prus.. Zeszyt ćwicze .Wpisz w luki właściwe- Zadanie 1: Historia 8 - strona 34.. Wpisz w luki litery, którymi oznaczono właściwe imiona i nazwiska.. Jego ucieczka zwana zapoczątkowała nową erę muzułmańską.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij tekst.. Natomiast funkcję premiera polskiego rządu oraz Wodza Naczelnego objął .. Oblicz.Uzupełnij dialog.. Olsztyn, wieś na Szlaku Orlich Gniazd, był miastem w latach .. Te zadania są z ćw.. "Śladami przeszłośći" nowa era 1.gim pomóżcie to na dzisiaj prosze!. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Za jej twórcę uważa się , który głosił prawdę o jedynym bogu - .. Zadanie 4 Uzupełnij tekst..

Wpisz w luki właściwe informacje Answer.

Pomocy !. Luki należy uzupełnić w języku francuskim.Zadanie 2 Uzupełnij tekst.. : ( (.Uzupełnij zdania 3.1.-3.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę własciwą informację.. Jednym z nich był blok państw demokratycznych pod przywództwem.Uzupełnij tekst.. Austria zatrzymała dużą cześć małopolski, a także rus czerwona .Zad 2.Uzupełnij tabelę na podstawie mapy zamieszczonej na s.58 podręcznika.Wpisz w odpowiednie rubryki po trzy nazwy kolonii greckich położonych w poszczególnych rejonach świata.. 4 · 200 = 4 · 2 setki = 8 setek, czyli 800.. Wpisz w luki poprawne informacje.. Question from @Martynkabanasiak - Szkoła podstawowa - HistoriaWpisz w luki odpowiednie- Zadanie 3: Historia 7 - strona 87.. W 1943 r. pod Lenino rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy polską 1.. Zauważ, że: 2 · 9 = 18 4 · 2 = 8 2 · 90 = 2 · 9 dziesiątek = 18 dziesiątek, czyli 180.. Informacje o książce.. Jednym z nich był blok państw demokratycznych pod przywództwem .. ( nazwa państwa ), a drugim blok państw komunistycznych pod przywództwem .. ( nazwa państwa ).Zadanie 4 Uzupełnij tekst.. Islam1.Uzupełnij poniższy tekst, tak aby zdania były prawdziwe.. Po II wojnie światowej państwa podzieliły się na dwa bloki polityczno - wojskowe..

Wpisz w luki właściwe informacje.

Wpisz nazwę trzeciego państwa członkowskiego i sojuszu, który tworzyły poniższe kraje.. Zadanie 5 ze strony 37.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Po II Wojnie Światowej państwa podzieliły się na dwa bloki polityczno-wojskowe.. Stopniowo będziemy uzupełniali materiały w tym dziale o kolejne teksty.Uzupełnij tekst, wpisując w luki właściwe formy czasowników podanych w nawiasach.. We wrześniu 1939r.. Wpisz w luki poprawne informacje.. Na kongresie wiedeńskim podjęto decyzje o utworzeniu z większej części terenów księstwa warszawskiego .. będącego w ścisłym związku z Rosją.. Wpisz w luki właściwe informacje.. 1,2,4 i z prawej strony 1,2I wojna światowa Test podsumowujący rozdział V Uzupełnij luki.. Japonia w 1937 roku zaatakowała Chiny.. Wpisz w lukę odpowiednią informację.. Olsztyn był miastem przez _____ lata.. 1,2,4 i z prawej strony 1,2 Pomocy !. uzupełnij luki wg własnego pomysłu - dziecko samo decyduje, jak uzupełnić tekst, wstawiając pojedyncze słowa lub dłuższe wyrażenia według własnej koncepcji.. Po II Wojnie Światowej państwa podzieliły się na dwa bloki polityczno-wojskowe.. Po katastrofie w Gibraltarze nowym premierem został .. natomiast stanowisko Wodza Naczelnego przejął .. .Zadanie 2 Uzupełnij tekst.. Z obawy o swe życie w roku prorok uciekł z Mekki do Medyny..

Wpisz w luki poprawne informacje.

Wpisz w luki właściwe informacje.. Jednym z nich był Odpowiedź na zadanie z Historia 8 .. Uzupełnij tekst.. Zadanie 4 Uzupełnij tekst.. @Korneliusz Czesław Pogudz Lenino to miasteczko na obszarze dzisiejszej Białorusi.. Question from @Martynkabanasiak - Szkoła podstawowa - HistoriaZadanie 2 Uzupełnij tekst.. Jednym z nich był blok państw demokratycznych pod przywództwem .. ( nazwa państwa ), a drugim blok państw komunistycznych pod przywództwem .. ( nazwa państwa ).Uzupełnij tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt