Przeczytaj przykłady zdań z tekstu w ćw 1b

Pobierz

Co jakiś czas pada deszcz - dwa oddzielne zdania pojedyncze.EX.4 Przeczytaj tekst na str.68.. Uzupełnij tekst w ćw.4 w odpowiedniej formie.. - Podziel znalezione imiesłowy na przymiotnikowe i przysłówkowe.Rozwiń zdania.. Cele szczegółowe: • uczeń wie na jakie pytania odpowiada czasownik i rzeczownik • uczeń potrafi wyszukać czasownik i rzeczownik w zdaniu .Przeczytaj tekst i wskaż w zdaniach orzeczenia.. -zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe- ćwiczenia kończyn górnych( wymachy, krążenie, krzyżowanie ramion),Klasa 1 a Edukacja polonistyczno - społeczna:- przepisz do zeszytu w linie zdania we właściwej kolejności:Teraz rower Roberta jest sprawny.Tata Roberta naprawił rower.Robert miał zepsuty rower.- ułóż ustnie pytania do każdego ze zdań;- podręcznik: str. 35, przeczytaj tekst;Edukacja matematyczna:- podręcznik: str.33;- ćwiczenia: str. 31 zad.. II_ Przeczytaj ze zrozumieniem temat w podręczniku.. Możesz sprawdzić pisownię wyrazów w słowniku ortograficznym.. (wg książki J. Bladowskiej) Test.. Był wiecz r. Wok ł panował mrok.. Przetłumacz je na język ogólny.. Przeczytaj tekst ze strony 257.. Klasa: 5d TEMAT: Czasownik i rzeczownik - odmienne części mowy - ćwiczenia utrwalające CELE: Cel główny: Utrwalenie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku.. Dalsze wojny z Zakonem.. (3 wybrane zdania).. Możecie również samodzielnie przeczytać tekst: Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz..

Tworzenie pytań do przeczytanego tekstu.

Praca w zeszycie ćwiczeń str. 91 - 92.. Informatyka (obie grupy)W zdaniach złożonych współrzędnie zawsze są to spójniki współrzędności.. EX.5 W zeszycie zapisz zdania uzupełniając je słówkami z zad.2, 3 oraz 4.. Widłaka "Rozmowy książek" na str.40-41 w podręczniku do edukacji polonistycznej .. Toruń - miasto Mikołaja Kopernika .. 70 Uzupełnianie zdań o Mikołaju Koperniku na podstawie tekstu.. wg Bartekszczepans.. Następnie wybierz 7 wyrazów (h lub ch) i ułóż z nimi zdania /w jednym zdaniu 1 wybrany wyraz.. Rozwiązywanie rebusów.. kółko z j. angielskiego .. Dopisz wykrzykniki tam, gdzie treść zdania wskazujące na większe emocje.. Romek czytał.. Zapisz wyróżnione kolorem słówka do zeszytu.. Możecie wykorzystać podane wyrazy w ćw.. czytamy zdania z h i ch (klasa1) Porządkowanie.Przeczytaj tekst W.. Ćwiczenia ortograficzne Praca ze słownikiem ortograficznym.Ćwiczenia z edycji tekstów w MS Word Edycja tekstu .. Edukacja matematyczna Policzyć sposobem Filipa dodawanie typu 9+5 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.-Podręcznik s. 32.Rozwijanie komunikacji Polski Czytanie ze zrozumieniem Czytanie.. Przypomnij sobie, kiedy na końcu zdania stawiamy kropkę, a kiedy znak zapytania.Porządkowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w legendzie.. Podręcznik do gramatyki (niebieski) str. 212 - 213 ,ćw.. Wykonaj ćw..

Ułóż pytania do tekstu korzystając z podanych wyrazów.

Klasa 1 Polski czytanie czytanie ze zrozumieniem dwuznaki.. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem Wypełnianie luk w tekście.. czytanie ze zrozumieniem Brakujące słowo.. Latają w powietrzu, chociaż są ssakami.. Nie lubię szpinaku….. Opowiedzcie teraz własnymi słowami, w kilku zdaniach, co się działo w Soplicowie.. Tekst jest w położeniu standardowym.. Pomogą Ci w tym pytania.. - Czytając, dowiadywał się ciekawych rzeczy o własnym mieście.. Żywią się .Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w tekst.. Przeczytaj tekst.. Mówię, pytam, rozkazuję- jakie zdania otrzymuję?. Materiał pobrano już 940 razy!. Zadania proszę napisać w zeszycie.. Rozwijanie komunikacji Polski Czytanie ze zrozumieniem Czytanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Spróbuj odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod tekstem.-Wykonaj ćwiczenia na s. 62-63 -Karty ćwiczeń.. Przeczytaj tekst.C.. Wykonaj pisemnie zad.. Temat: O imiesłowach -cd.. Ustalenie odpowiedzi na pytanie, z czego słynie Toruń 160.5.. Na które z pytań znajdziesz w nim .Podręcznik - przeczytaj tekst ze str. 244-249 i dowiedz się, co to jest Kupść!. Wybierz trzy zdania zapisane w gwarze podhalańskiej.. W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania)..

Wybierz obrazek, który pasuje do tekstu z poprzedniego ćwiczenia.

Przeczytaj z podręcznika tekst ze strony 180 "Drużyna pierścienia" oraz "Kontekst" ze strony 183 i wykonaj następujące zadania: polecenie 2 str. 182, polecenie 5 str,182, polecenie 5 ze str.183.. Ćwiczenie 6.. I właśnie ze względu na funkcję wypowiedzi wyróżniamy rozmaite style języka.. Niekiedy jednak pomijamy spójnik (pojawia się sam przecinek), a w języku mówionym granice między poszczególnymi zdaniami wyznacza dłuższa pauza.. 7 tylko przepisz uzupełnione potrawy - bez dialogu), ćw.. V_ Proszę kontynuować prowadzenie zeszytu przedmiotowego.. KLIKNIJ TUTAJ!. Nie cierpię szpinaku….. Nietoperze to niezwykłe zwierzęta.. (Sformatuj i wyrównaj poniższy tekst) (Arial 9, wyrównanie do prawej) Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu,Poproś osobę dorosłą o przeczytanie tekstu "Zabawa w udawanie" ,s. 68-69.. Tekst jest obniżony o 3 punkty.. Ma postać zdania oznajmującego.. Uzupełnianie zdań opisujących herb stolicy 159.. - Usłyszawszy pukanie, ostrożnie podszedł do drzwi.. W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które pomogą .Testy certyfikatowe z języka polskiego B1: tryb przypuszczający / warunkowy.. Znajdź jak najwięcej szcze-gółów, którymi różnią się obrazki.. Poproś rodziców o przeczytanie informacji.. 1, 2, 3.Religia:- w celu .Doskonalimy umiejętności rozpoznawania zdań..

W notatce w zeszycie zapisz przykłady zdań z prawidłowo zastosowanymi imiesłowami.

Musisz kliknąć myszką (lub palcem z telefonu) na właściwą opcję w kwadratowych nawiasach.. Zadania zostaną sprawdzone podczas lekcji wideo.Uzupełnij tekst literami u lub ó. III_ Przeczytaj tekst źródłowy s. 314 i odpowiedz na pytania.. Uzupełnij transformacje zdań w ćw.. Dzień przesypiają, a nocą wylatują na polowanie.. Ponieważ ten temat dokończymy na kolejnej lekcji, nie ma zadań w książce ćwiczeń.. Przeczytaj wypowiedzenie.. Wypisz je w zeszycie.. Odpowiedz na pytania.. Zosia podlewa Ćwiczenie 4 Przeczytaj uważnie tekst.. Argumentów powinno być co najmniej trzy i powinny być one ułożone od najważniejszego do najsłabszego (w odczuciu autora), choć można przyjąć odwrotny układ.Przekształcamy zdania na żywsze i barwniejsze-zabawy stylistyczne.. Czytanie z przesłonką - w okienku najpierw widać pojedyncze wyrazy, by na koniec odkryć całą linijkę tekstu.. ćwiczenia 4 KLASA Koło fortuny.. Ta pomoc edukacyjna została zatwierdzona przez eksperta!. Następnie wykonaj dwa zadania z zeszytu ćwiczeń, ze str. 98-99 dotyczące instrukcji.. Wypowiedź zazwyczaj pełni jakąś funkcję, czemuś służy.. Przeczytaj teksty A,B,C w ćw.3 i uzupełnij zdania po polsku.. obecność dużej liczby dat w tekście, D. stosowanie prostych zdań w celu przedstawienia wydarzeń w zwięzły sposób.. Twoim zadaniem jest nauczyć się tych wszystkich nowych słówek.Nauka zdalna podczas stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii 2019/2020.. Przy okazji przypomnisz sobie, co to jest instrukcja i jak ją napisać.. Dla wszystkich uczniów ćw.. Wielka litera w nazwach planet.. Prezentacja i omówienie zadań na lekcji.Przeczytaj informacje z ramki na str. 284. wg Autyzmsorw.. 8 / 215 - zapisz wszystkie wyrazy w zeszycie.. Uwielbiam lody waniliowe….. Lubię lody waniliowe….. Idziesz z nami do kina….. Koniecznie chodź z nami do kina….. Najbardziej znane (czyli takie, które musisz znać) to:Imiesłowowy równoważnik zdania - zastępuje zdanie podrzędne w zdaniach podrzędnie złożonych lub jedno ze zdań składowych w zdaniach złożonych współrzędnie, np. - Śpiąc, odpoczywały najlepiej.. Podsumujmy: 1.. Nagle z kier nku p łnoc- nego nadleciał kosmiczny pojazd.Ćwiczenia w czytaniu cz. 1 Losowe karty.. wg Malgorzata277.Przetłumacz fragmenty zdań w podręczniku str. 58 ćw.1 .. ,,Ó" w nazwach kwiatów i zwierząt.. Temat: "Balladyna" - wersja alternatywna.KONSPEKT ZAJĘĆ REEDUKACYJNYCH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH Data: 29.03.2010r.. 5 Odpowiedzi do wyżej wymienionych zadań umieszczę w piątek o godz. 8.00 możecie sobie sprawdzić.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na przykład: Jest dość pochmurno.. Wykonaj w zeszycie zadania: Zad.. Ćwiczenia 1.Przeczytaj pary zdań.. Frazeologia -przysłowia tematyczne wokół kultury I grzeczności.. Dyktando graficzne- Handzel.. Poszukaj wyrazów i wyrażeń gwarowych w tekście w zad.3/91.. Klasa 4 W-F. czytamy zdania z h i ch (klasa1) Porządkowanie.. Aby samodzielnie sprawdzić ćwiczenia .Argument - dowód potwierdzający tezę.. Temat V "Dieta cud, w domu głód" - czytam ze zrozumieniem.. Zadanie 8.. Ćwiczenia gałek ocznych w calu poszerzenia pola widzenia.. 2 str. 220.Przeczytaj tekst z zad.. Już teraz dostępny do pobrania jest plik przeczytaj_tekst_i_wskaż_w_zdaniach_orzeczenia w jednym z dostępnych formatów - PDF, DOC.. Przeczytaj tekst z zad.. Przy temacie lekcji proszę napisać datę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt