Uzupełnij zdania używając can oraz przymiotników z nawiasów w stopniu wyższym

Pobierz

Proszę czekać.Uzupełnij zdania wstawiając podane przymiotniki w stopniu wyższym .. (cheap) 3.Napisz zdanie, używając podanych przymiotników w stopniu wyższym: .. Uzupełnij zdania, używając too, enough lub as: .. Uzupełnij zdanie przymiotnikiem z nawiasów w stopniu wyższym lub najwyższym.. Proszę o szybką odp.. !2 Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki.. 99-235 Pęczniew.. 0 cold cities: Moscow** / London* .. 5 Uzupełnij zdania przymiotnikami z nawiasów w stopniu najwyższym.. Proszę o szybką odpowiedz !. Tworzymy je następująco: Stopień wyższy: Przymiotniki jednosylabowe: + -er; do zakończonych na -e dodajemy samo -r; zakończone na samą spółgłoskę - podwajamy spółgłoskę i dodajemy -er.. ul. Główna 15. tel.. Jeden przymiotnik podano dodatkowo.. zakończone na -y - usuwamy -y i dodajemy -ier;Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym.. 4.Zadanie 1.. 0 The Pacific is the biggest (big) ocean in the world.Uzupełnij dialog przymiotnikami z nawiasów w stopniu wyższym.. Używając wyrazów w nawiasach przekształć/ dokończ zdania, aby ich znaczenie pozostało takie samo.. Rzeczowników i przymiotników z nawiasów użyj we właściwej formie.. 1 Who is_____ (fast) runner in the team?Ogólne zasady są takie same jak w przypadku stopnia wyższego (comparative), z tą różnicą że: W stopniu najwyższym (superlative) do krótkich przymiotników dodajemy -est, a do długich most..

Uzupełnij zdania,używając than oraz przymiotników z nawiasów w stopniu wyższym.

lola11113 lola11113 06.12.2018Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Z.3.. Uzupełnij zdania, używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Proszę o wytłumaczenie na jakiej zasadzie pisać te rzeczowniki i przymiotniki.. 2012-08-01 13:24:15 uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym?. Dwie .. 4 Uzupełnij zdania przymiotnikami z nawiasów w stopniu najwyższym.. Zwróć uwagę na przykład.. powyżej, używając form isn't / aren't as … as.. Spain / hot / Poland B) Przepisz zdania z ćw.. Przymiotniki - stopniowanie, so, such, too, enough.. answer .Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach.. Uzupełnij zdania używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym: a) That's .. (crative) idea so far.. Jeden przymiotnik podano dodatkowo.. 2011-02-09 21:39:16 Nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym oraz z czasownikami piszemy rozdzielnie, a z przymiotnikami w stopniu równym oraz z rzeczownikami - łącznie?. 0 plays.A) Napisz zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym: 1. a giraffe / tall / a horse 2.. Question from @Lola11113 - Szkoła podstawowa - Język angielskiużywając poznanych zwrotów Zagadnienia kulturowe: polscy kompozytorzy i muzycy Zadanie 1 Uzupełnij zdania przymiotnikami z nawiasów w stopniu wyższym lub najwyższym..

- Uzupełnij zdania używając przymiotników w nawiasach w stopniu wyższym.

Zdania w załączniku!. 2 Zobacz odpowiedziAng.. Dłuższe przymiotniki nie mają formy z .Uzupełnij dialog przymiotnikami z nawiasów w stopniu wyższymUwaga!. 2) Sam is _____ (sporty) boy in our class.SZKOŁA PODSTAWOWA W PĘCZNIEWIE WRAZ Z FILIĄ W BRZEGU.. july is usually .. (hot) month of the year.Uzupełnij zdania, wpisując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. Pamiętaj też, że jak coś jest "naj" to zawsze dajemy przed tym "the" !Uzupełnij zdania.. 0 The Pacific is the biggest (big) ocean in the world.- praca zbiorowa - odpowiadanie na pytania nauczyciela, związane z poprzednią lekcją - praca indywidualna - wykonanie quizu na Quizizz - praca z podręcznikiem - uzupełnianie luk w zdaniach odpowiednimi formami przymiotników z nawiasów w stopniu wyższym lub najwyższym - praca zbiorowa - losowanie pytań Koło Fortuny na Wardwall w celu .chcialabym o szybkie rozwiazanie, Uzupełnij zdania, używając przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym.Hotels are usually .. zastosuj formy stopnia wyższego lub najwyższego.. Shall we go home?Zdania należy uzupełnić stopniem wyższym (comparative) lub najwyższym (superlative) przymiotników.. Jeżeli jednosylabowy przymiotnik kończy się na "-y", to w stopniu wyższym "y" może, ale nie musi, zamienić się w "i", np.: dry + er .3 Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt