Miesiące a i pory roku b napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności

Pobierz

Jest bardzo ciepło.. der Januar - Styczeń .Wochentage - Dni tygodnia.. W zimie często pada śnieg.. Podręcznik strona 122.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. past - po, minęło ( ileś minut po godzinie) quarter - kwadrans czyli 15 minut.. Na dzisiejszej lekcji poznamy nazwy miesięcy i pór roku oraz dowiemy się jak powiedzieć, co można robić w lecie.. Dzisiaj uczymy się o porach roku i miesiącach Zad.1 Posłuchaj piosenki o porach roku Zapisz w zeszycie temat i pory roku Spring- wiosna Summer- latoNapiszę dialog we właściwej kolejności.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Zapisz w zeszycie nazwy miesięcy w języku niemieckim i naucz się ich na pamięć: Januar - styczeń Februar - luty März - marzec April - kwiecień Mai - maj Juni - czerwiec Juli - lipiec August - sierpień September - wrzesień Oktober - październikZapisz temat do zeszytu: Temat: Monate und Jahreszeiten I WSTĘP Powiedz jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego?. 1/122 z podręcznika- Napisz w zeszycie nazwy miesięcy we właściwej kolejności, a następnie sprawdź poprawność wykonanej pracy z nagraniem.Rok ma 12 miesięcy i 4 pory roku.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Miesiące (A) i pory roku (B)..

Napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności.

letzte Woche - w ubiegłym tygodniu.. W czerwcu zaczyna się lato.. Cel ogólny: Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.. zwei Monate - dwa miesiące.. Posłuchaj nagrania do zadania 1 na docwiczenia.pl (nagranie numer 50) , a następnie przepisz do zeszytu nazwy miesięcy we właściwej kolejności.. Morgen - Poranek Vormittag - Przedpołudnie Mittag - Południe Nachmittag - Popołudnie Abend - Wieczór .. (Miesiące i pory roku.). Step .. G W stepie występują cztery pory roku / dwie pory roku.. Noce są krótkie.D.. Następnie przejdź do zadania 2.. Obowiązkowo Wpisz temat i datę do zeszytu.. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem .Dni tygodnia (A) i pory dnia (B).. A. Monate Februar, Dezember, Januar, April, Juli, September, Juni.Jaki miesiąc należy do jakiej pory roku .. Przepisz .• Miesiące, pory roku, zjawiska pogodowe • Zajęcia typowe dla pór roku .. • Nazwy obiektów w mieście i na wsi • Nazwy typów budownictwa .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.. Zapisz je w zeszycie.. Następnie sprawdź poprawność wykonanej pracy z dołączonym nagraniem nr 50.. - słownictwo proszę utrwalić.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Temat: Pory roku i miesiące.. ZAPOZNAJ SIĘ Z PODANYM PONIŻEJ MATERIAŁEM LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYM:Temat: Miesiące i pory roku-wprowadzenie słownictwa-praca zdalna Wersja A-dla osób korzystających z Internetu Zadanie 1.Podręcznik strona 122..

Napisz w zeszycie podane nazwy we wtašciwej kolejnoŠci.

/podręcznik/ Na kartce formatu A4 wykonaj kalendarz z niemieckimi nazwami pór roku i miesięcy.. Zad.3 Teraz nauczymy się podawać niepełne godziny, ileś minut po godzinie.. (wyrażenia w restauracji 99) Nowy czasownik nehmen - brać ZAPAMIĘAJ.. Tryb rozkazujący .emat: Miesiące i pory roku-wprowadzenie słownictwa-praca zdalna Wersja A-dla osób korzystających z Internetu Zadanie 1.Podręcznik strona 122.. Zdjęcie swojego kalendarza wyślij mi na pocztę.. Wybierz te ramki, które zawierają poprawne informacje o roślinności stepów.. Wiosna zaczyna się w marcu.. W ramach powtórzenia proszę wykonać następujące ćwiczenia.Zapisz w zeszycie trzy dowolne przykłady godzin z tego filmiku.. Dni są dłuższe.. Posłuchaj nagrania do zadania 1 na docwiczenia.pl (nagranie numer 50) , a następnie przepisz do zeszytu nazwy miesięcy we właściwej kolejności.. Podręcznik strona 122.Komentarze .. - Miesiące i pory roku.. ./ Miesiące i pory roku.. 1 ocena Najlepsza odp: 100%.. half - połowa ( tu oznacza połowę godziny czyli 30 minut)Zeszyt ćwiczeń Üb.. Uczeń potrafi wymienić nazwy miesięcy w poprawnej kolejności, zna ich pisownię i wymowę.Potrafi dokończyć zdania w których mówi o tym jakie pory roku i miesiące lubi a jakich nie.Meteorologiczne pory roku rozpoczynają się pierwszego dnia miesiąca: marca, czerwca, września i grudnia W tych samych miesiącach, jednak ok. 21 dnia, rozpoczynają się astronomiczne pory roku.Wpisz kolejno dni tygodnia zaczynając od niedzieli- zeszyt ćwiczeń s.70 Have a nice day!.

Utwórz z sylab rzeczowniki i napisz je w zeszycie z właściwym tłumaczeniem.

WskaŽ wtašciwe zdjecie.. W grudniu świętujemy Boże Narodzenie.. Wypisz miesiące, w których nie pada deszcz lub opady są minimalne .. Zapisz w zeszycie: 6. das Schaltjahr - rok przestępny.. 1-stattfinden Następnie zapiszcie odmianę czasownika ,,werden" Ich werde wir werdenPodane niżej zdania zapisz w zeszycie we właściwej kolejności tak, aby powstał logiczny ciąg wydarzeń prowadzący do powstania nowego sposobuZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Finde Informationen über Österreich und antworte.Miesiące należące do innej pory roku napisz innym kolorem.. W kwietniu świętujemy wielkanoc.. - Gabi zrób zakupy proszę!. Zadanie 2.. Napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności.. Aby .Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór Die Jahreszeiten - pory roku i miesiące był udostępniany na platformie na zasadach licencji Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne 4.0..

Napisz w zeszycie nazwy miesięcy we właściwej kolejności (ćwiczenie 1/122).

Ćwiczenia str. 65. das Wochenende - weekend, koniec tygodnia.. Nazwy przyborów szkolnych napisz z rodzajnikiem określonym.diese Woche - w tym tygodniu.. Schreibt nicht ins Lehrbuch!poznasz nazwy miesięcy i pór roku poznasz liczebniki porządkowe powiesz, co można robić w różnych miesiącach i porach roku określisz daty NAPISZ W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI: Stunde Thema: Monate und Jahreszeiten.. Potrzebne nam będą nowe słowa.. Napisz w zeszycie podane nazwy we właściwej kolejności juleczka20044 juleczka20044Miesiące (A) i pory roku (B).. Drzewa stają się zielone.. Cele szczegółowe: Dziecko: - nazywa pory roku z zachowaniem właściwej kolejności - wie, czym charakteryzują się poszczególne pory roku - przyporządkowuje elementy do odpowiednich pór rokunauczyć się wymowy poszczególnych nazw miesięcy, nauczyć się z pamięci wymieniać te miesiące.. A. Monate .. Znajdž w diagramie przedrostki podanych czasowników i napisz w zeszycie wtašciwe czasowniki i .TEMAT LEKCJI: Poznajemy miesiące i pory roku CZAS: 90 minut CELE GŁÓWNY: Uczeń zna alfabet nazwy miesięcy oraz pory roku.. Dam naj Dzieki Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2009-11-10 08:01:20.. Latem mamy wakacje.. Zadanie 2.. 5/79 Odpowiadamy całym zdaniem.. Zima jest biała.. Üb.2/76 Słuchając tekstu w miejsce liczb wpiszcie odpowiedni czasownik.. Utrwalenie nazw miesięcy.. Proszę następnie wykonać zadanie 1 str. 122 w podręczniku.. Wykonaj zadanie 3 i 4.. 1 0 .. Zapisz si ę Wypisz się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt