Dlaczego gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń

Pobierz

Zaznacz odpowiednie kwadraty.. Drobiny gazów poruszają się chaotycznie i z dużymi prędkościami zderzają się ze sobą i ze ścianami naczynia.. Gazy łatwo zmieniają objętość, ponieważ odległości między cząsteczkami, z których są zbudowane, są duże.Ciecze zachowują swoja objętość, natomiast gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń, są ściśliwe.W gazach oddziaływania są tak małe, że ich drobiny mają najwięcej swobody i wypełniają całą dostępną przestrzeń.. - są złymi przewodnikami prądu i ciepła - wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują.. Mają własny, określony kształt.. Łatwo zmienić ich objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe.. Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.. chyba b i d , ale nie wiem .. a) przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują b) nie mają własnego kształtu, umieszczone w naczyniu przybierają jego kształt c) mają własny, określony kształt d) niektóre odznaczają się sprężystością e) dają się .. szybki, a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo słabe.Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij dlaczego : 1.gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń 2.ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują 3.łatwo zmienic objętośc gazów 4.trudno zmienic o.Cząsteczki w gazach słabo na siebie oddziałują, ich ruch jest chaotyczny i odbywa się w całej dostępnej przestrzeni..

Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.

Ciecze łatwo zmieniają kształt bo przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują, ich cząsteczki są poukładane ściślej niż gazów a atomy poruszają się wolniej.Gazy wypełniają całą dostępną im objętość, ponieważ ruch cząsteczek jest: - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Proszę czekać.. powolny, a oddziaływania międzycząsteczkowe słabe.. 1) Gazy wypełniają cała dostępną przestrzeń, ponieważ odległości między cząsteczkami są duże przez co cząsteczki słabiej się przyciągają.. Pytanie brzmi: WYJAŚNIJ odwołując się do cząsteczkowej budowy materii dlaczego: A- ciała stałe trudno zmieniają kształt B - gazy wypełniają całą dostępną im objętość C - ciecze łatwo zmieniają kształt D- … WYJAŚNIJ odwołując się do cząsteczkowej budowy materii dlaczego: A- ciała stałe trudno .Które z poniższych właściwości dotyczą ciał stałych, które cieczy a które gazów?. Wywierają nacisk ciała, które się w nich znajdują.Właściwości gazów: - gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują - są ściśliwe i rozprężliwe, czyli łatwo zmienić ich objętość - samorzutnie wypełniają całą dostępną przestrzeń.. Na przykład podczas picia wody z butelki powietrze zajmuje miejsce po wodzie.Wyjaśnij dlaczego : a) łatwo zmienić objętość gazu b) ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują c)trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy d) gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń Plz na jutroOpublikowany in category Fizyka, 14.09.2020 >> ..

Cząsteczki gazu wypełniają całkowicie objętość naczynia, bez względu na jego ksztalt.

Właściwość A B C 1.. Ponieważ odległości między drobinami gazu są duże, to poprzez ściskanie gazu można je .Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a) ciała stałe zmieniają kształt b) gazy wypełniają całą dostępną im objętość c) ciecze łatwo zmieniają kształt d) gazy łatwo zmieniają objętość e) trudno zmienić objętość ciał stałych f) trudno zmienić objętość cieczy BARDZO PROSZĘ O POMOC.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Nauki.. Gazy są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego.. Question from @Oliwkadg - Szkoła podstawowa - FizykaGazy wypełniają całą dostępną im objętość, ponieważ oddziaływania międzycząsteczkowe są słabe i cząsteczki są w ciągłym ruchu.. Ciecze łatwo zmieniają kształty, ponieważ oddziaływania międzycząsteczkowe są słabe.. Na co dzień obserwujemy wiele zjawisk związanych ze zmianami stanów skupienia.W gazach oddziaływania są tak małe, że ich drobiny mają najwięcej swobody i wypełniają całą dostępną przestrzeń..

2) Ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia w ...Czy gazy samorzutnie wypełniając całą dostępną im przestrzeń ?.

Gazy wypełniają całą dostępną im objętość, ponieważ ruch cząsteczek jest: 2012-01-15 19:38:55 Zajmuje całą dostępną przestrzeń 2011-10-23 13:59:27 To, że gaz wypełnia całą dostępną mu przestrzeń , nie wynika z tego, że jego cząsteczki: 2011-01-22 17:07:03Gazy wypełniają całą przestrzeń gdyż ich cząsteczki są rozproszone, a atomy poruszają się z dużą prędkością.. Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.. Podczas ruchu dochodzi do ich wzajemnych zderzeń i "bombardowania" ścianek pojemnika.Gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują.. Niektóre odznaczają się plastycznością.. Na podstawie cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a) gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń, b) ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, c) łatwo zmienić objętość gazów, d) trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy.OoOnaaA 2009-12-07 21:50:18.. Mają własny, określony kształt.. 4.Odległości między cząsteczkami gazów są duże (większe niż w cieczach i ciałach stałych) Odległości te można więc zmniejszyć i ta własność nazywa się ściśliwościąWskaż właściwości gazów (A), cieczy (B) i ciał stałych (C).. Ponieważ odległości między drobinami gazu są duże, to poprzez ściskanie gazu można je zmniejszyć.. Są ściśliwe.Znajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe..

Są ściśliwe.Objętość gazów zależy od rozmiaru ich "opakowania", ponieważ gazy wypełniają całą dostępną dla nich przestrzeń.

Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a) ciała stałe trudno zmianiajł kształt b) gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń c)ciecze łatwo zmieniają kształt d) gazy łatwo zmieniają objętość e)trudno zmienić objętość ciał stałych f) trudno zmienić objętość cieczy, Daje naj !Właściwości cieczy: nie mają własnego kształtu, przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują - mają swoją objętość - wlane do naczynia tworzą samorzutnie powierzchnię swobodną - Właściwości cieczy: - najczęściej są złymi przewodnikami ciepła, zachodzi w nich konwekcja niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny (tzw. elektrolity) - Właściwości gazów: - gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują - są ściśliwe .Gazy - podobnie jak ciecze - przybierają kształt naczynia, w którym zostały umieszczone, ale w przeciwieństwie do cieczy wypełniają całą jego objętość.. Fizyka.. Drobiny gazów poruszają się chaotycznie i z dużymi prędkościami zderzają się ze sobą i ze ścianami naczynia.. Jest to przyczyna ściśliwości gazów.a) rozprężania się gazu , b) sprężania się gazu .. Niektóre odznaczają się plastycznością.. Właściwość A B C 1.. W ten sposób określamy stan skupienia substancji .Na podstawie kinetyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii wyjaśnij, dlaczego: a.gazy wypełniają cała dostępną przestrzeń, b.ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, c.łatwo zmienić objętość gazów d.trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy.Wskaż właściwości gazów (A), cieczy (B) i ciał stałych (C).. Przyjmują kształt naczynia.. Zaznacz odpowiednie kwadraty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt