Wynotuj z wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracji

Pobierz

Skorzystaj ze wskazówek.. Pomaranczowe buty Bardzo go podkreślają.Zwróć uwagę na to czy został przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na.. - MidBrainarto opisz postać przedstawioną na fotografii.. I/6 rozpoznaje grupy społeczne, których przedstawiciele ukazani są na ilustracji KO 1 28.1798‑1863 - lata życia E. Delacroix.. Kielich kwiatu obrócił się w stronę, z której dobiegł dźwięk.. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.na etapy, wykonajcie zadania w trakcie terminu realizacji .. których zabrakło w wypowiedzi postaci • wypisuje z tekstu charakterystyczne cechy sposobu wypowiadania się bohateraczasowników w odpowiedniej formie (MĆ W. podst./pełna) .. zapisuje imiona właściwych osób z ilustracji na podstawie wysłuchanego nagrania uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie wysłuchanego nagrania wskazuje właściwe reakcje na wypowiedzi spośródpokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.. I/1 odczytuje przenośny sens cytatu KO 1 25.. 1822 - wystawienie pierwszego obrazu: Barka Dantego.. Ma na sobie kombinezon / pizame w kratkę..

7 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracjach.

Głoskidźwięcznebezdźwięczneustnenosowe Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Zastosuj odpowiedni tryb czasownika.. Obejrzyj nagranie.. Odpowiedź Guest.. Bardzo mile I ciekawe swiata.. 2 przysłówek: , przyimek: , spójnik: , partykuła: , wykrzyknik: Podręcznik, s. 175-176 Uzupełnione wypowiedzi:A: Moim zdaniem wspólny prezent urodzinowy dla Tomka to był najlepszy pomysł Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. • Tomek obejrzał się za siebie.. Rozległo się mruknięcie i dwa dolne liście poruszyły się.Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych wyszukiwanie znaczeń alegorycznych i symbolicznych, opisywanie kompozycji, wskazywanie środków rytmizujących tekst… Ma problemy z formułowaniem wypowiedzi, popełnia wiele błędów językowych, nie wie, jak przekazać swoje myśli.23.. Zadanie jest zamknięte.. zwróć uwagę na .Przygotuj w zeszycie opis jednej z postaci ukazanych na ilustracji w zadaniu szóstym.. Bardzo chciałem obejrzeć ten mecz.Wynotuj z wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracji przykłady nieodmiennych części mowy.. Nauczyciel.. (zacząć) w tym miejscu.. W swojej wypowiedzi uwzględnij zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.. TEMAT : .. - nie -zmienia wypowiedz twierdzącą na przeczącą, np. Zastosuj jedno zdanie pojedyncze i jedno wypowiedzenie złożone oraz trzy równoważniki zdań, w tym jedno wykrzyknienieWynotuj z wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracji przykłady nieodmiennych części mowy..

Nazwij postacie namalowane na obrazach.

Obraz pt. "Dwa pokolenia" autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, przedstawia jak sama nazwa wskazuje dwa pokolenia młode i stare.. • Coś zbliżało się w jego stronę.. Fragment rozmowy z profesorem Janem Hartmanem, filozofem, który przedstawia swoją opinię na temat Zemsty Aleksandra Fredry oraz jej ekranizacji.. 1830 - ukończenie dzieła o narodowej randze Wolność wiodąca lud na barykady.. 1827 - wywołanie skandalu na salonie obrazem Śmierć Sardanapala.. II/6 nadaje tytuł fotografii, posługując się odpowiednimi informacjami z wiersza KO 1 26.. Zadanie 3.. 1857 - przeprowadzka do pracowni przy Furstenberg w Paryżuzapoznali się z tematem lekcji w podręczniku, korzystając z mapy -planszy w podręczniku "Polityka dynastyczna Jagiellonów" wypisali w zeszycie, w których krajach panował każdy z ukazanych na ilustracji władców jagiellońskich, na podstawie podrozdziałów "Wojna trzynastoletnia" i "Drugi pokój toruński"• zapisuje przykładowe wypowiedzi osób ukazanych na dwóch wybranych fotografiach .. • zapisuje myśli postaci przedstawionej na ilustracji, stosując podane typy wypowiedzeń 22.. 7 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracjach.. Określ,jaki wpływ na sprawowanie władzy w państwie miały postanowieni konfederacji warszawskiej .1)Zapisz wypowiedzi lub myśli postaci przedstawionych na ilustracji.Zastosuj jedno zdanie pojedyncze i jedno wypowiedzenie złożone oraz trzy równoważniki zdań,w tym jedno wykrzyknikowe..

Co pomogło Ci we właściwym określeniu tych postaci?

opisz w kilku zdaniach sytuację widoczną na ilustracji.. Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: ułóż dialog dotyczący postaci ukazanych na ilustracjach w ktorych zastosujesz wypowiedzenia oznajmujace, pytajace i rozkazujace przeczytaj swoje teksty z właściwą intonacjaWpisz w wypowiedzi postaci właściwe formy zaimków.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.O dziele.. 1 2 Podręcznik, s. 175-176 .. wania z góry na dół samolotowego odłączało się wycie bomby; chwilę się czekało,Ojejku, zupełnie zapomniałem, że muszę przygotować prezentację o Tolkienie!. Skorzystaj ze wskazówek.. Proszę o opisanie Misia Uszatka.. Mis uszatek To pezyjacielskie stworzenie.. na pierwszej ilustracji zdanie pytające i zdanie oznajmujące na drugiej ilustracji zdanie oznajmujące i zdanie rozkazujące na trzeciej ilustracji zdanie oznajmujące i zdanie pytające Bliżej języka 1113 8 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na fotografiach.. Partykuły - ż,- że, piszemy łącznie z poprzedzającym wyrazem.. Londyn Rzym Paryż 34 głoski 39 głosek 36 głosek W podanych wyrazach zakreśl grupy liter oznaczające jedną głoskę.. Uczeń w sposób płynny opisuje osoby pokazane na ilustracji, uwzględniając czynności przez nich wykonywane oraz miejsca w okolicy zamieszkania,C b) Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego doszło do wydarzeń ukazanych na mapie..

Obejrzyj cykl ilustracji Grzegorza Ptaka "Oto moja baśń".

7Przydatność 85% Charakterystyka porównawcza postaci ukazanych w obrazie "Dwa pokolenia" Jerzego Dudy-Gracza.. I/4 charakteryzuje język wypowiedzi KO 1 24.. Tło, na którym postacie zostały namalowane to z pewnością scena, lub miejsce rodem z zakładu fotograficznego.. II/2 posługuje się pojęciami z poetyki KO 1 27. zwróć uwagę na wygląd ukazanych postaci oraz miejsce w którym się rozgrywa sę przedstawiona scena.1 ) opisz przedstawiony obraz 2 ) opisz w kilku zdaniach sytuację widoczną na ilustracji.. Odpowiedzi dom1234567891 rozwiązane zadanie dom123456789.Opisz ukazany pokój.. 2 Opisz co przedstawia miedzioryt .. Wyjaśnij, kim są postacie przedstawione na ilustracji.Obejrzyj cykl ilustracji Grzegorza Ptaka "Oto moja baśń".. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. Nie widziałem tego filmu.. Haniahorak123 April 2019 .. Wyjaśnij jakie korzyści wynikały z wprowadzenia w rzeczypospolitej obojga narodów tolerancji religijnej.. Kocham .• Z głębi jaskini doszedł do niego przerażający pomruk.. Użyj w każdym zdaniu wyrazu z przeczeniem .. Question from @eloziomy67 - PolskiPolicz, z ilu głosek składają się wszystkie wypowiedzi postaci widocznych na ilustracji, a dowiesz się, w którym z miast letnie igrzyska olimpijskie odbyły się trzy razy.. Lubi sie bawic I przebywac z pezyjaciolmi.. Przyjrzyj się serii obrazów namalowanej przez współczesnego artystę.Zapisz w dymkach wypowiedzi postaci ukazanych na ilustracji.. Adepci.Z parteru dał się słyszeć jeszcze jeden wrzask Ekierki i łomot oznajmiający, że nie wyrobiła się na kolejnym zakręcie i wpadła na robotników demontujących barykadę.. (odkryć) coś niesamowitego!. Bliżej języka (otworzyć) szerzej?. 9 Napisz krótki dialog między postaciami przedstawionymi na zdjęciu.Rozpoznaj bogów greckich ukazanych na ilustracji.. • na pierwszej ilustracji - zdanie pytające i zdanie oznajmująceCoś zbliżało się w jego stronę.. Zastąp podkreślone słowa wyrazami bliskoznacznymi, tak aby zdania stały się bardziej zrozumiałe.. 1 2 3Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zapisz wypowiedzi lub myśli postaci przedstawionych na ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt