Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia owadów dla człowieka

Pobierz

- niektóre pijawki mogą powodować straty w hodowli.Wpływa to korzystnie na gospodarkę ludzką.. Wróć do spisu treści.. Odpowiedź: -Dostarczają mięsa o dużych wartościach odżywczych.. Stanowią one jeden z ważniejszych czynników utrzymujących równowagę biologiczną w środowisku.. -poprawiają strukturę gleby.. są źródłem kawioru.. A. ryb: są źródłem mięsa.. Płazy są drapieżnikami odżywiającymi się głównie owadami, które stanowią do 70% ich diety.. Pozytywne: - odgrywają ogramną rolę w zapylaniu roślin niezbędnym do wytworzenia owoców i nasion - wiele owadów drapieżnych redukuje liczebność szkodników roślin uprawnych - pszczoły dostarczają miodu i wosku, kokony larw jedwabnika - żywią się martwą materią organiczną, czynią ją dostępniejszą dla reducentów -wpływają na równowagę biocenotyczną - stanowią pokarm dla innych owadów, ryb, płazów, ptaków, ssaków Negatywne: -pożerają wszelkie możliwe .2.2 tys. odpowiedzi.. - z pijawek uzyskuje się hirudynę, czyli substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi, która wykorzystywana jest w leczeniu chorób związanych z krzepliwością.. Wiesz, jakie działania podejmuje się w celu ochrony ryb, płazów i gadów .. Dziękuję 132. star.PROSZĘ O POMOC!. Inne owady, jak mszyce pasożytują na roślinach, wysysając z nich soki roślinne i mogą przy tym przenosić choroby wirusowe.. Proces ten rozpoczął się 7000 lat temu..

Wymień trzy przykłady pozytywnego znaczenia owadów dla człowieka.

Niektóre są sprawcami infekcji powierzchniowych i zakażają tylko skórę .Podaj po dwa przykłady pozytywnego znaczenia pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.. -oczyszczają ziemię z martwych, butwiejących resztek organicznych.. * Mięso żółwi, węży i krokodyli wykorzystywane jest do celów konsumpcyjnych.- są pokarmem dla innych organizmów - pijawki są pasożytami zwierząt - uczestniczą w oczyszczaniu wód Znaczenie pierścienic dla człowieka: - stanowią pokarm dla ryb akwariowych - z pijawek uzyskuje się hirudynę, czyli substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi, która wykorzystywana jest w leczeniu chorób związanych z krzepliwościąwrdaria.. Afrodyzjaki - niektóre gatunki skorupiaków są prawdziwą kopalnią cynku, który wspomaga libido i poprawia jakość życia seksualnego.. (Świdrowce, Zarodziec malaryczny, Tężec) - Stanowią zagrożenie dla człowieka.. - Bakterie czasami powodują zatrucia.. Znaczenie pozytywne: Znaczenie negatywne: no correct answer .. są źródłem kwasów omega-3 i 6 (wytwarza się z nich suplementy diety) niektóre gatunki (zwłaszcza kolorowe) są wykorzystywane jako rybki akwariowe.W przyrodzie: -zapylają większość roślin użytkowych.. zjadają larwy i jajeczka szkodników, np Mrówka RudnicaZnaczenie pierścienic dla człowieka: - stanowią pokarm dla ryb akwariowych..

Wyjaśnij, dlaczego płazy uważane są za zwierzęta pożyteczne dla człowieka.

- Niektóre bakterie przyczyniają się do powstawania chorób np.: cholera, trąd, gruźlica, angina, szkarlatyna, krztusiec, borelioza, zapalenie opon mózgowych.. Dla wielu dzikich ptaków pokarmem są zwierzęta, będące z punktu widzenia człowieka niepożądanymi szkodnikami.. -Tran skuteczny przeciw krzywicy.. Są nimi na przykład gryzonie i owady, które niszczą rośliny uprawne, przynosząc tym samym szkodę człowiekowi.. -produkują pewne surowce jak np. miód.. W niektórych lasach potrafią, ze względu na swoją dużą liczebność, zjeść znacznie .Podaje przykłady planet, które nie mają atmosfery i wyjaśnia dlaczego., opisuje jak powstał Układ.. -Mączka rybna jako pasza dla zwierząt.. 5.Owady mogą mieć duże znaczenie w przyrodzie jak i w gospodarce: dostarczają zwierzętom, a nawet roślinom pokarmu.. W gospodarce człowieka: -niszczą lasy i uprawy polowe oraz ogrodowe.. -oczyszczają biocenozy odżywiając się padliną.. (Szerszeń, Pluskwiak krwiopijca) - Przyczyniają się do niszczenia hodowli roślinnych.Medycyna - składnik tworzący pancerz skorupiaków - chityna - jest wykorzystywany w produkcji środków wspomagających stawy.. Na przykładzie motyla opisz krótko sposób rozmnażania się owadów..

Porównaj budowę zewnętrzną owadów i pajęczaków.

Wskazuje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia owadów.1.podaj po jednym przykładzie negatywnego i pozytywnego znaczenia dla człowieka bakterii i protistów 2.podaj po dwa przykłady chorób wywoływanych przez bakterie wirusy i protisty prosze pomóżcie mi.. Duże korzyści daje pozostawienie drzew w okolicach pól .1.. Dla człowieka: 1. Podaj jeden przykład pozytywnego oraz jeden przykład negatywnego znaczenia owadów dla człowieka.. Chociaż skóra i błony śluzowe zdrowych zwierząt są skutecznymi barierami dla penetracji grzybów, to jednak mogą one powodować choroby człowieka i zwierząt.. 2.3 mln osób dostało pomoc.. Wyjaśnij pojęcia: a) poczwarka b) siodełko c) skrzek NIE TRZEBA ROBIĆ WSZYSTKIEGO !Negatywna rola bakterii w życiu człowieka.. Owady- szkodniki to przede wszystkim mszyce, stonka ziemniaczana, gzy, osnuja gwiaździsta.. 3.Podaj po dwa przykłady pozytywnego znaczenia pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.Podaj trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.. Istnieje także duża grupa owadów, która pasożytuje na człowieku.. Jednym z pierwszych zwierząt hodowanych przez człowieka była pszczoła miodna.. - Przez bakterie gniją produkty spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.Znaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka: Owady (Insecta): - Przenoszą choroby zakaźne..

Przykłady pozytywnego znaczenia dla człowieka wymienionych grup kręgowców.

Gady są drapieżnikami regulującymi liczebność owadów, ślimaków, które są szkodnikami roślin.. -uszkadzają i niszczą zapasy pożywienia.Mogą bowiem powodować rozmaite straty jak i korzyści.. Część owadów przenosi zarazki groźnych chorób- dżumy, żółtej febry, śpiączki czy tyfus.Najlepsza odpowiedź.. -są wykorzystywane do walki biologicznej.. Dostateczną,, omawia cechy przystosowujące gady do życia na lądzie.. są czynnikiem redukcji bezkręgowców i roślin.. przenoszenie chorób, np. mszyce wysysając soki z roślin przenoszą choroby wirusowe.. -spulchniają glebę.Pszczoły są jednym z najlepiej zorganizowanym społeczeństw wśród owadów i są bardzo pożyteczne dla człowieka .. Jeszcze inne, jak owocówka jabłówka, uszkadzają owoce.Przydatność 50% znaczenie owadów.. Regulują również liczebność gryzoni, które powodują duże straty w rolnictwie i leśnictwie.. Powtórz wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych z wykorzystaniem opracowania z podręcznika "Podsumowanie - rozdział 4" s. 112 - 114.Znaczenie płazów.. -dostarczają miodu i wosku (pszczoły),jedwabiu (jedwabniki) -biorą udział w procesach glebotwórczych.. Wymienia korzyści jakie ma człowiek z mórz i oceanów.. Mrówka rudnica - najistotniejsza rola polega na niszczeniu populacji wielu szkodliwych owadów.. Rysunki skalne, wykonane przez ludzi kamienia, ukazują, że już wtedy pozyskiwano miód wytwarzany przez te owady.odpowiedział (a) 30.03.2012 o 17:31..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt