Opisz mechanizm konfliktu serologicznego

Pobierz

Do konfliktu może dojść już w pierwszej ciąży.Konflikt serologiczny wiąże się z czynnikiem Rh, który jest charakterystyczną cechą krwi ludzkiej.. Konflikt serologiczny może mieć różne postaci i przebieg.. Takie działanie, którego celem jest zapobieganie wytworzeniu przeciwciał .Konflikt serologiczny w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0.. 3 Zadanie.. W ramach standardowych procedur związanych z prowadzeniem ciąży do jej 12. tygodnia określa się grupę krwi matki.. Jeżeli ich wspólne dziecko będzie miało grupę krwi Rh dodatnią (plus), to może wystąpić konflikt serologiczny.Konflikt serologiczny to choroba hemolityczna noworodka.. Dochodzi do ukształtowania się odporności ułatwiającej zwalczenie wroga.. 2 Zadanie.. także: Zalecenia dotyczące stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od 18 grudnia 2015 roku.. Chodzi tu o sytuację, gdy ciężarna ma np. grupę krwi 0, a dziecko dziedziczy krew po ojcu i ma grupę krwi A, B lub AB.Ten sam mechanizm działa w przypadku każdej kolejnej ciąży z konfliktem serologicznym.. Dziecko po urodzeniu cechuje się bladą skórą, ma powiększoną śledzionę i wątrobę.. Jeżeli zatem staramy się o potomstwo, ważne jest, abyśmy wcześniej znali grupę oraz wskaźnik krwi, którą posiadamy.. Szacuje się, że dotyczy on 4 z tysiąca ciąż..

Profilaktyka konfliktu serologicznego.

Najczęściej konflikt serologiczny występuje w kolejnej ciąży, co jest związane z głównym mechanizmem immunizacji, czyli wytworzeniem się przeciwciał, które są istotą konfliktu serologicznego.. W przebiegu każdej ciąży obowiązkowe jest wykonanie badania na obecność przeciwciał w krwi matki.. Czasem ma bardzo poważne skutki dla płodu.. Postępowanie u pacjentek, u których wykryto przeciwciała przeciwko antygenom krwinek płytkowych Pytanie 1.. Do konfliktu dochodzi najczęściej podczas porodu, kiedy krew dziecka miesza się z krwią matki.M.W.. Ta forma występuje najczęściej.. Gdy dochodzi do konfliktu serologicznego, organizm przyszłej mamy traktuje .Niezgodność serologiczna, zwana również zestawieniem konfliktowym, to sytuacja, w której kobieta ciężarna posiada ujemny czynnik RhD grupy krwi (RhD-), a ojciec dziecka czynnik RhD dodatni (RhD+).. Konflikt serologiczny powstaje wtedy, gdy płód dziedziczy po ojcu cechy antygenowe, których nie posiada matka.Mechanizm powstawania konfliktu najlepiej opisać na przykładzie kobiety, która ma grupę krwi Rh ujemną (minus) i mężczyzny z grupą krwi Rh dodatnią (plus).. Do konfliktu serologicznego dochodzi, kiedy .Konflikt serologiczny jest chorobą płodu, a później noworodka, całkowicie bezobjawową u matki..

Najłagodniejszą formą konfliktu serologicznego jest anemia.

O obecności konkretnych antygenów decydują geny, które dziedziczymy po rodzicach.. Krew, w której wykryto antygen D określa się mianem czynnika Rh+, jeżeli owego antygenu we krwi nie ma, wówczas .Opisz mechanizm konfliktu serologicznego.. Jednak, o ile w przypadku drobnoustrojów chorobotwórczych ma to działanie korzystne, to przy konflikcie serologicznym szkodzi, bo wywołuje chorobę dziecka .Konflikt serologiczny powstaje, kiedy matka ma krew z czynnikiem Rh-, natomiast płód RH+ odziedziczony po ojcu.. Dawniej konflikt serologiczny mógł spowodować u płodu bardzo poważną anemię, żółtaczkę, a nawet jego obumarcie.. Rozwijający się płód w wyniku dziedziczenia otrzymuje cechy antygenowe zarówno od swojej matki, jak i od swojego ojca.. Podczas wykrycia konfliktu serologicznego matka musi być pod czujnym okiem lekarza.Do konfliktu serologicznego dochodzi, kiedy płód odziedzicza po ojcu grupę krwi Rh+ a matka ma grupę krwi pozbawioną czynnika Rh, czyli krew Rh-.. Konflikt serologiczny - antygen D.. 4 Zadanie.. Polega na występowaniu w czerwonych lub białych krwinkach płodu cech antygenowych nie stwierdzonych u matki..

Również w pierwszej ciąży może dojść do konfliktu serologicznego.

Oczywiście, są to rzadsze sytuacje.. Podstawowym działaniem w profilaktyce konfliktu serologicznego jest tzw. immunoprofilaktyka śródciążowa.. U ludzi możemy wyróżnić cztery grupy krwi: A, B, AB, 0.Jak postępować, gdy pojawi się takie ryzyko konfliktu serologicznego?. Zestawienie konfliktowe w zakresie grup głównych (A, B, 0), a tym samym możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego jest stosunkowo częsta.. Krew matki produkuje przeciwciała anty Rh.. (co to jest antygen przeczytasz tutaj, z antygenami krwinek czerwonych możesz zapoznać się tutaj).Profilaktyka konfliktu serologicznego.. Jak należy postępować w przypadku wykrycia u ciężarnej przeciwciał przeciwko antygenom .. Zacznijmy od tego, że na krwinkach czerwonych są różne antygeny.. : Następstwem konfliktu serologicznego jest choroba hemolityczna płodu - u dziecka, rozwijającego się w łonie matki, dochodzi do ciężkiej niedokrwistości, przewlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicznego, uszkodzenia tkanek i narządów płodu, obrzęku uogólnionego, a w skrajnych przypadkach - do zgonu płodu.Medycyna jest na tyle zaawansowana, że bez problemu radzi sobie z konfliktem serologicznym, jednak profilaktyka i edukacja dalej jest na tyle niskim poziomie, że ciąża może okazać się zagrożona..

Jak powstaje konflikt serologiczny - mechanizm powstawania konfliktu serologicznego.

Na te ważne pytania odpowiada prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM i rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016 - 2020.Objawy konfliktu serologicznego.. Pojawiają się u niego także objawy duszności.Konflikt serologiczny w układzie grup głównych ABO Częstość występowania niezgodności serologicznej stwierdza się u około 20-25 % ciąż, natomiast do konfliktu serologicznego dochodzi w około 10% tych ciąż i dotyczy on głównie układu 0-A1 (matka - dziecko).. Jeżeli przyszła mama nie ma antygenu D (więc jest Rh-), natomiast ma go dziecko w wyniku dziedziczenia po ojcu (Rh+), to następuje uczulanie u matki prowadzące .Konflikt serologiczny powstaje wtedy, kiedy kobieta, która ma krew Rh(-) jest w ciąży z dzieckiem o grupie krwi Rh(+).. Czynnikiem, który prowadzi do zaistnienia konfliktu serologicznego jest niezgodność serologiczna, polegająca na braku we krwi kobiety ciężarnej antygenów krwinkowych (popularnie oznaczanych jako czynnik Rh-ujemny), które stwierdza się u ojca dziecka (Rh-dodatni).W tym poście przedstawiam "obrazkowo" mechanizm powstawania konfliktu serologicznego.. Kiedy matka jest Rh -, natomiast dziecko dziedziczy po ojcu czynnik Rh D i jest Rh + istnieje ryzyko, że organizm matki będzie chciał zwalczyć antygeny dziecka.Diagnoza konfliktu serologicznego w ciąży.. Powstaje wtedy, kiedy krew dziecka dostaje się do krwiobiegu matki (normalnie krew matki od krwi dziecka oddziela bariera łożyskowa, więc zwykle dzieje się to w momencie porodu).Podstawą profilaktyki konfliktu serologicznego jest oczywiście oznaczenie grup krwi w układzie Rh.. Do immunizacji dochodzi w .Zob.. Każdy człowiek ma przypisaną grupę krwi: A, B, AB, 0.Dodatkowo u większości ludzi występuje antygen D, nazywany też czynnikiem Rh (lub też małpim czynnikiem, a to z tego względu, że po raz pierwszy wykryto go u małp Rhesus).. 1 Zadanie.. Dlatego jeśli Ty albo Twój parter nie wiecie, czy jesteście Rh-ujemni czy Rh-dodatni, koniecznie wykonajcie badanie, które to ustali.Przyczyny powstawania konfliktu serologicznego są już dobrze poznane.. Zestawienie takie stwarza najczęściej ryzyko pojawienia się w następnej ciąży tzw. konfliktu serologicznego.Podstawą do wystąpienia konfliktu serologicznego jest niezgodność w układzie Rh Oszacowano, że niezgodność serologiczna między mamą a płodem dotyczy około 20% ciąż .. Aby konflikt miał wpływ na płód, musi dojść do zetknięcia krwi matki i dziecka, które występują w wyniku uszkodzenia bariery łożyskowej, a więc najczęściej w trakcie porodu, poronienia, przy operacjach ciąży pozamacicznej, zabiegach .Tak.. Obecnie medycyna nawet w przypadku wystąpienia konfliktu potrafi uratować dziecko, ale przede wszystkim stara się do niego nie do puścić, zapobiegając powstaniu przeciwciał.Mechanizm powstawania konfliktu serologicznego jest podobny do obrony przed wirusami.. Wdraża się ją pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży, a polega ona na podaniu ciężarnej immunoglobuliny anty-D..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt