Popatrz na ilustracje z ćwiczenia 5 uzupełnij zdania

Pobierz

Uzupełnij zdania, używając my, your, his, her, our lub their.. Nie ma róży bez kolców.. Przykład z podręcznika :Sara has got a red hairbrush.. Co może zrobić, aby poczuć się lepiej w tej sytuacji?2013-09-26 14:56:11 Uzupełnij zdania używając wyrazów z …Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Zad Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Popatrz na ilustracje I, 2 i 3.Dokończ zdania.. Uzupełnij zdania na podstawie fragmentu unii lubelskiej.. Popatrz na obrazki.. Zeszyt ćwiczeń.z ćwiczenia 1. i popatrz na ilustracje.. To meblościanka.. Pomyśl, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe.. Podział Polski na dzielnice został przeprowadzony w.4 Popatrz na ilustrację z ćwiczenia 1. i przeczytaj zdania, które mówi Lisa (1-6).. Muzyka: - wysłuchaj utworu P. Czajkowskiego ,,Walc kwiatów" z baletu ,,Dziadek do orzechów", wykonaj ilustrację do utworu.. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością czynności i uzupełnij ćwiczenie str. 66 (ćwiczenia) Zapamiętaj!. Jeśli ćwiczenie zostanie wykonane w całości, zobaczysz liczbę poprawnych odpowiedzi.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Uzupełnij notatki o bliźniętach i ich psach.. Znajdź kolorowe jajka i policz je po angielsku.. 5.Uzupełnij odpowiedzi.. Exercise 4 - przyjrzyj się ramkom i postaraj się podane nazwy zwierząt wpisać we właściwe Exercise 2 - wybierz właściwy wyraz i zapisz zdania w zeszycie..

6 Popatrz na ilustracje z ćwiczenia 5.

Obejrzyj ilustrację.. Przepisz proszę do zeszytu bardzo starannie wyrazy z ćwiczenia 5.. Czy Szczepan, bohater opowiadania, miał w szkole powodzenie u ko-leżanek?2011-02-25 11:26:03; Popatrz na obrazki bena.uzupełnij jego dzisiejszy wpis.. : D Z góry dziękuję i pozdrawiam.Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: popatrz na obrazki.napisz co się przedstawione osoby potrafią a czego nie potrafią robić.Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can't.Przejdź do ćwiczenia.. Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi z ćwiczenia 6.. Ćwicze-nia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu Józefa Pyzika, Czas na czasownik.. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem dzierżawczym, np. This is our board game.Język angielski: Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne: Dla maturzystów, studentów, kandyda .. biegłości z języka polskiego jako obcego.. Możesz zmienić ich formę.. 2 Sara + A white headphones.Zdania należy uzupełnić odpowiednią formą konstrukcji "have got" - mieć, posiadać.Konstrukcj Odpowiedź na zadanie z Brainy 5.. Praca z ilustracją a) N apisz, jakie oznaki władzy Bolesława Chrobrego zostały ukazane na ilustracji.. Uzupełnij zdania podanymi niżej wyrazami.Uzupełnij zdania brakującymi formami czasowników być i mieć.. Zrobił już zadane ćwiczenia z matematyki i przyrody, a teraz musi jeszcze napisać zadanie z języka polskiego.Popatrz na ilustracje..

Popatrz na ilustracje i słowniczek do tekstu.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got.. [Ty] uczniem.. Odczytanie i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej.. Edukacja polonistyczna Kliknij w link, popatrz i posłuchaj.78 Popatrz na obrazek.. Wypisz z ćwiczenia nr 38 takie wyrazy i związki wyrazowe, które odpo-wiadają ukraińskim: люблю дивитися 110.. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie (słownictwo).. Nazwij przedmioty.. Zdecyduj, czy są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).. Popatrz uważnie na herb Krakowa i powiedz, jak wygląda.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Punktualnie o ósmej rano Edwardjuż (pracować) D Proszę uzupełnić zdania podanymi niżej czasownikami w odpowiednich formach: tłuc.Przyjrzyj się ilustracjom i wpisz tytuł pod każdym obrazkiem Ćwiczenia str. 19.. Podkreśl poprawną odpowiedź.. Ćwiczenia ortograficzne dla c .Aby samodzielnie sprawdzić ćwiczenia i testy z języka polskiego online, należy bezpośrednio pod każdym z nich znaleźć i kliknąć na niebieski przycisk "Sprawdź".. Popatrz na ilustracje i opisz włosy bliźniąt.3 ĆWICZENIA» Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu.. Jak czuje się Iggy?. » Proszę odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu.. Posłuchaj legendę.. Edukacja zdrowotna: - wykonaj ćwiczenia zgodnie z załącznikiem.. Uzupełnij zdania twierdzące i przeczące pełnymi formami czasownika be..

Popatrz na ilustracje i uzupełnij wyrazy lub zdania (słownictwo).

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami (słownictwo).. Uzupełnij pytania czasownikami z ramki we właściwej formie czasu.dostępu do Online Practice, strona Steps Plus Fun Zone (gry językowe, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, audio do.Ćwiczenia grafomotoryczne.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Zadania, do którego należy wydrukować kartę nr 7, na której znajdziecie pustą tabelę.Exercise 3 - popatrz na ilustrację i zakreśl właściwy wyraz.. Przesyłam ćwiczenia z gramatyki: plik o nazwie shopping/going to.. Jest środa po południu.. Popatrzcie na ilustracje i słówka dotyczące jedzenia.Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców Józefa Pyzika, Iść czy jechać?. Uwaga, a teraz propozycja nieco trudniejszego ćwiczenia.. Uzupełnij zdania i przeczytaj na głos; - wykonaj ćw.. 2 Uzupełnij tekst, wpisując w każdą luke Uzupełnij tekst, wpisując w każdą lukę jedno słowo z ramki.7 Popatrz na ilustracje z ćwiczenia 5.. Czas na czasownik.. Pokoloruj herb według wzoru.Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego.. 3 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. Są ptaki.. Czy Szczepan, bohater opowiadania, miał w szkole powodzenie u koleżanek?. armie, Król, politykę zagraniczną, urzędy, sejmu, monetę.. Polskie legendy.Uzupełnij zdania tymi przymiotnikami, np Popatrz na ilustrację i dopasuj wyraz (nazwij chorobę)..

Przeczytaj uważnie zdania z ćwiczenia 2.

stępnie przepisz tekst do zeszytu.. Exercise 3 - przepisz i uzupełnij zdania czasownikami z ćwiczenia 1.38.. Litwa i Polska są jednym krajem o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów.. Wstaw w wolne miejsca właściwe wyrażenia z ramki w odpowiedniej formie.. Na teraz pls daje naj.Najnowsze pytania z przedmiotu Język angielski.. Ćwiczenia Go international ćw 3 str 19 2015-11-08 12:06:21 Popatrz na obrazki z ćw.2 jeszcze raz i uzupełnij dialog (zdjęcie) - angielski 2013-04-10 17:27:45Ćwiczenie #4 Uzupełnij zdania odpowiednim przymiotnikiem lub.Rozwiążcie ćwiczenia utrwalające z rozdziału na stronie 81 tyle, ile dacie radę.. - Nie ma ptaków.. Zapisz zdania w zeszycie.. poziom ŚREDNI OGÓLNY.. Darek odrabia lekcje.. Vocabulary presentation 1 2.08 Posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy.. Wskaż zdania prawdziwe.. Popatrz na 8. ilustrację w 2. odcinku komiksu.. Popatrz na obrazki, każde zwierzątko ma numer.Przyjrzyj się ilustracjom w książce i zdjęciom.. Ćwicze-nia gramatyczne z języka polskiego Piotra Garncarka, Liczebnik też się liczy!4.. łażej garaże straży pożarnej dyżurny strażacy włożyli odzież strażackich pożaru.5 Uzupełnij tekst.. 4.Rozwiąż zadania tekstowe na podstawie ilustracji i wykonanych ćwiczeń.. Można arkusz wydrukować i uzupełnić lub zapisać odpowiedzi w zeszycie.Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania przysłówkami z ćwiczenia 6.. Popatrz na wzór.. Otwórzcie podręczniki na s. 75. b) Uzupełnij zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt