Przeczytaj dialog i uzupełnij odpowiednio pytania

Pobierz

Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. Proszę wpisać temat lekcji: It is more exciting, otworzyć podręczniki na stronie 54, przeczytać dialog, odpowiedzieć na dwa pytania z zad.. Wpisz wyrażenia do odpowiedniej kolumny, tak jak w przykładzie.. a) Podkreśl na żółto pytanie.. Zad.2 Pzreczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania w zeszycie.Zadaj pytanie.. - zadanie 3: Popatrz na program telewizyjny, a następnie uzupełnij pytania i odpowiedzi.. Dziś kontynuujemy naszą przygodę z nauką języka angielskiego.. Przepisz do zeszytu regułę gramatyczną ze str. 136 Grammatik 3. szkoły podstawowej, pełen wyjątkowych rozwiązań.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.. N Liczy się przekazana informacja, szczegół wpisany w lukę.. 1, str. 54 oraz wpisać słownictwo do podrozdziału 4.2.. Wykonaj ćw.B - Uzupełnij dialog, dobierając odpowiedzi na pytania(a-e) do pytań.. 5.Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. Jaką długość ma bok trójkąta?. Pytasz swojego kolegę czy dobrze się czuje On odpowiada że jest mu bardzo zimno.Posłuchaj dialoguw zadaniu 3, str. 108 (wykorzystując kod QR z podręcznika) i uzupełnij go odpowiednio wyrazami.. Uzupełnij tekst słowami z ramki.. Uzupełnij pytania do Nick'a i zapisz odpowiedzi na te pytania użyj czasu Past Simple..

Przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami z ramki.

Staraj się je zapisać na zasadzie kontrastu .. Przeczytaj treść zadania i uzupełnij jego rozwiązanie.przeczytaj proszę zdania a, b, c, następnie przeczytaj dialog i uzupełnij go zdaniami a-c, zapisz odpowiedzi w zeszycie według wzoru: 1 - f, 2 - k Teraz włącz nagranie 3.13 i sprawdź swoje odpowiedzi Ex 2 p 93 W dialogu pojawiły się kolejne czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, wypisz proszę- zadanie 2: Uzupełnij poniższe wyrażenia według podanego wzoru.. Zadanie ze słuchania zostanie wykonane na lekcji ( godz.11.00) 5.. Następnie, bardzo proszę wpisać do zeszytu zadanie 2, str. 54 i określić, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Użyj ćw.3 jako wzoru.. Przeczytaj tekst z zadania 2 str.90 i dopasuj zwroty do odpowiednich miejsc w tekście.. N Pamiętaj o znaczeniu zaimków pytajnych, np. jeśli pytanie rozpoczyna się od zaimka "what",Zad.6 Uzupełnij zdania wyrażeniem "will" lub "going to".zapisz w zeszycie.. about 7 years ago Języki obce Szkoła podstawowa .. Uzupełnij dialog,wstawiając odpowiednie zadania z ramki Słowa z ramki to : .Przeczytaj dialogi (a-h).. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z materiałów, które umieściłyśmy wcześniej.. Zad.7 Dopasuj do siebie, jedno podane dodatkowo.Odp..

Przeczytaj dialog i uzupełnij go brakującymi zdaniami.

Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Workbookprzepisz podany dialog do zeszytu przeksztalcajac czasowniki w nawiasach na odpowiednio.. Odpowiedz na pytania uzupełniając luki właściwym przyimkiem (np. in, auf.). i rodzajnikiem w bierniku lub.. Zaznacz odpowiednio T (prawda) lub F (fałsz).. Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.. Przeczytaj Tekst Mozaika.. Poszukaj w słowniczku z tego rozdziału polskich znaczeń tych wyrażeń.. Trójkąt równoboczny ma taki sam obwód jak kwadrat o boku 6 cm.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. w zeszycie.. (tabela) OPOWIADANIE | OPIS informacje ( ramka ) : przebieg wydarzeń , statyczność, przedstawienie wyglądu, upływ czasu, przemieszczanie się w przestrzeni , działania bohaterów, nagromadzenie rzeczowników i przymiotników, więź przyczynowo-skutkowa .Uzupełnij pytania wo albo wohin, a następnie zakreśl prawidłową odpowiedź.. Życzymy Wam miłej nauki,Przeczytaj ponownie treść zadania.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Posłuchaj i sprawdź: 5.. (uzupełnij w wykropkowanych miejscach) Can I try these on, please?. 3Język angielski klasa 4..

Przeczytaj dialog ( strona 87) i uzupełnij pytania.

( napisz pytania do Dr.Q) oraz 8 ( dopasuj odpowiedzi do pytań) Przeczytaj i przepisz ramkę: Speaking/Preferences ( upodobania) str.86 -> tłumaczenie znajdź w słowniku,str.89.. 3 ( uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki)Complete the dialogue.. Przeczytaj dialog "I"d preser cheese" str.89 i zrób zad.. bok kwadratu: obwód kwadratu: obwód trójkąta: bok trójkąta: Odp.. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. Jedno słowo podano dodatkowo.4.. 3.Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. Uzupełnij zdania formami czasu past simple podanych czasowników.. 18 marca 2020. by Sylwia Rodziewicz in Lekcje dla klas 4, Lekcje zdalne.. Zrób zdjęcie dialogu i prześlij je jako załącznik do maila na adres:Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. celowniku.sollen - wyraża powinność bądź rozkaz, w niektórych użyciach także domniemanie.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Przeczytaj opis sytuacji i uzupełnij dialog 1. .. Uzupełnij pytania właściwymi słówkami pytającymi .. 2 Przeczytaj tekst.. Przeczytaj opis sytuacji i napisz dialog.. Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.. Czasowniki modalne w języku niemieckim mają charakterystyczną dla siebie, nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym (z równymi formami 1. i 3. osoby liczby pojedynczej).2..

Posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania-zad.

- zadanie 4: Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności w taki sposób, aby utworzyć dialog.. Szukasz pomocy przy zadaniu domowym.1 1.01 Ergänze die Dialoge.. wollen - wyraża chęć, to, co chcemy by stało się teraz.. Nie musisz odpowiadać pełnymi zdaniami.. Przeczytaj dialog z zadania 3 jeszcze raz, a następnie uzupełnij zdania podanymi czasownikami modalnymi - jedne został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego z zdań - zadanie 4, str. 109.Przeczytaj dialog.. Zapisz w zeszycie Useful Expressions - są to wyrażenia służące pytaniu o drogę i tłumaczeniu drogi do jakiegoś miejsca.. Napisz tylko brakujące zdania nie przepisuj całego dialogu.. Str.56 Zad.1 przeczytaj dialog a następnie odpowiedz na pytanie, Które zdanie o szkolnych komputerach jest prawdziwe.. Jeden z nich nie pasuje do pozostałych 2013-05-27 16:56:18 Przeczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania Jezyk angielski 2013-01-31 20:27:02 1. the party fun Odpowiedź na zadanie z English Class A1+.. - zadanie 5: Uzupełnij zdania w taki sposób, aby były prawdziwe dla ciebie.Ćwiczenie 1 .. N Udziel krótkich odpowiedzi w języku angielskim.. b) Uzupełnij schemat i zapisz odpowiedź.. Przeczytaj tekst.. 2012 04 19 10 45 46 uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.. 2011-02-10 20:05:03Uzupełnij luki 1-5. używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt