Przeczytaj tekst która odpowiedź poprawnie uzupełnia zdanie

Pobierz

Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób: i zaznacz poprawną odpowiedź: .. Przenoś odpowiedzi na kartę uważnie, aby nie popełnić błędu.. Poprawne zdania to: Zdanie D:oba elektroskopy naelektryzowano ujemnie.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz spośród opcji A, B i C poprawne uzupełnienie tekstu w lukach, których nie udało ci się uzupełnić w ćwiczeniu 4.. Na początku XX wieku Rosja znalazła się w przeciwnym niż Niemcy i Austro-Węgry bloku militarnym.W zadaniach 25.1.-25.5. wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi A.. Język jest żywy, zmienia się.. 2012-04-10 19:15:58; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Długość boku trójkąta jest równa 8, ponieważ 7 + 1 = 8, zatem w pierwszym zdaniu wybieramy odpowiedź B. Obwód trójkąta, jak również prostokąta, jest równy 24, ponieważ 3 ∙ (7 + 1) = 24.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 2012-05-12 18:25:20; Angielski Wybierz jedną odpowiedź 2019-06-20 16:06:59; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Ćwiczenie 5.. Jan Kochanowski Pieśń II Serce roście patrząc na te czasy!. 5.Spośród podanych opcji wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.Przeczytaj opis ilustracji..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 13.-17.

Mein Lieblingsfach istPrzeczytaj tekst.. Sie ist eine gute Köchin.W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Zakreśl odpowiedź A, B lub C.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 2 punkty.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.1 Przeczytaj tekst.. Zaznacz właściwą odpowiedź.. Poprawna odpowiedź C WyjaśnieniePrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. B. C. lub TAK NIE lub A B Tylko jedna z nich jest poprawna.. T NZobacz 1 odpowiedź na zadanie: 9 EXAM TASK W zadaniach 1-5 wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Zakreśl literę A, B albo C.2.. i gramatycznie poprawny tekst.. Wyrazy leksykalny, foniczny są A. archaizmami.. 2011-05-19 22:02:17; Angielski - Wybierz poprawną odpowiedź, by zdania miały sens?. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.).. Agnieszka Krzemińska UTRWALACZ MYŚLI Tylko człowiek dysponuje umiejętnościami, by utrwalać idee za pomocą znaków graficznych.Przeczytaj teksty o trzech szkockich zamkach (A-C) oraz zdania dotyczące tych zamków (9.1.-9.4.).. Zadanie 1.. A. Eltern B. Freunde C. gehen D. kannst E. machen F. weißtNa przykład, jeśli wybierzesz odpowiedź B3, w której B oznacza dokończenie zdania, a 3 - jego uzasadnienie, zamaluj kratkę z wybraną literą i cyfrą: 7..

Które z odpowiedzi A-E poprawnie go uzupełniają?

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Zadanie 3.. Zakreśl literę A, B albo C.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. take PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!Przeczytaj tekst.. Wybierz ją i wpisz znak w okienko, na przykład: .. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. abroad B. arrived C. foreign D. had E. made F. travelledodpowiedź jest poprawna.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. C. wyrazami gwarowymi.. Autorzy artykułów w gazetach zawsze piszą najlepszą polszczyzną.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. W drugim zdaniu wybieramy odpowiedź D.. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj właściwą odpowiedź: 8.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1. i 2.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe (true), a które fałszywe (false).. Zadanie 9 (0-8) Dla każdego z poniższych zdań (9.1.-9.4) wybierz miejsce, w którym zostało wypowiedziane (A-F).. _____ her baby and is busy writingNumer zadania Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania Liczba punktów 10 formułuje wypowiedź zgodnie z celem - 1 punkt buduje dwa zdania - 1 punkt 0-2 12 A. zdanie rozkazujące, B. zdanie oznajmujące, C. zdanie pytające, D. zdanie rozkazujące lub wykrzyknikowe, lub zdanie rozkazujące, wykrzyknikowe za każdą prawidłową .Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki..

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

film A telefon B Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 15.. Zaznacz prawidłową odpowiedź: A, B lub C. Hallo, ich heiße Sarah.. Uwaga!. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.. Uwaga!. Dwa zdania zostały podane dodatkowo.. Question from @Niiiie02 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Poprawna odpowiedź PP Wyjaśnienia Przeczytaj uważnie tekst.Korzystając z tekstu Serwować, zaznacz prawidłową odpowiedź.. Zakreśl literę A, B lub C.. Wybierz T (tak), jeśli zdanie jest prawdziwe, albo N (nie) - jeśli jest fałszywe.. Zakreśl literę A, B lub C.. Teraz drzewa liście na się wzięły, Polne łąki pięknie zakwitnęły; Lody zeszły, a po czystej wodziePrzeczytaj tekst.. Uwaga!. Mało przed tym gołe były lasy, Śnieg na ziemi wysszej łokcia1 leżał, A po rzekach wóz nacięższy zbieżał.. 1.3 A. too old B. so old C. old enough.Angielski: Przeczytaj tekst i dopasuj wyrażenia?. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zdanie jest prawdziwe, ponieważ balon był naelektryzowany ujemnie (wiemy, że gazeta która pocierano balon naelektryzowała się dodatnio) oraz rurka PCV była naelektryzowana ujemnie.. D. terminami naukowymi.. Wynalazkiem, który pozwolił człowiekowi na utrwalanie, gromadzenie, przesyłanie na odległość i rozpowszechnianie wiadomości, było pismo.W zdaniach 7.1.-7.5. wybierz wypowiedź, która logicznie i poprawnie uzupełnia dialog..

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Język polski Wiązka 1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny.. Wpisz literę A lub B. Zbudowany w XIX wieku wynalazek, który służy ludziom do rozmowy, to _____.. Zaznacz dobrą odpowiedź.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. have gone B. went C. had gone 2.Przeczytaj tekst.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. A. away B. off C. back 25.2.Dokończ zdanie.. Mowa jest znakomitym środkiem porozumiewania się, przekazywania wiadomości, myśli i uczuć, ale słowo mówione jest nietrwałe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt