Wybierz właściwe formy wyrazów i przeczytaj uzupełnione zdania

Pobierz

Zadanie 9.. W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Józek równo poukładał książki na półce.Ułóż i zapisz zdania pasujące do ilustracji.. Pytania i odpowiedzi.. Następnie wybierz z tabeli właściwy zaimek osobowy lub osobę i przeczytaj zdania.. 5He / She is thirteen.Lily, Grace and Saskia 6are / they my sisters.Zamień podkreślone wyrazy na ich zdrobnienia.. W każdym zdaniu "ukryło się" jakieś zwierzę.. Zapisz odnalezione wyrazy obok zdań.. B. wyjaśnia różnice między językami prasłowiańskimi a współczesnym językiem polskim.Każde zdanie jest wypowiedzeniem, ale nie każde wypowiedzenie musi być zdaniem.. 4. poprawnie przyporządkowuje przymiotniki do sytuacji na obrazku,1 etymologia - pochodzenie wyrazu; badanie pochodzenia wyrazu.. Wykorzystaj niektóre wyrazy z pierwszej części ćwiczenia.. Którymi imiesłowami uzupełnisz poszczególne zdania?. Uzupełnij podpisy pod obrazkami.. Uzupełnij zdanie.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, klasyfikuje wyrazy pod względem części mowy; 4 p.. Oznacza on, którą sylabę masz wybrać.. Obejrzyj obrazek.. Powtarzamy podział wyrazów na sylaby.. It It I We He SheI 4 Zakreśl właściwe wyrazy..

Przeczytaj uzupełnione zdania.

Przeczytaj tekst.. Rozwiązania zadań.. 2 Zapisz podane wyrazy w liczbie mnogiej.. pyszne robiy!. Przeczytaj tekst ponownie i połącz obrazki A - C z paragrafami 1 - 3.. Pamiętaj o prawidłowej wymowie głoski "r".. Co wiosną robią ogrodnicy?. He zdanie 4.. (Pakując/Zapakowawszy) prezent, wręczył go mamie.. Uzupełnij zdania Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwą a następnie odpowiednio je Odmień jedno z nich jest niepotrzebne Proszę szybko Proszę szybko odpowiedź.. Wyrazy, których szukasz, zawarte są w innych, dłuższych wyrazach (np. kotlet) lub na pograniczu wyrazów (np. pole wyki).. 5/94 - przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W każdym zdaniu "ukryło się" jakieś zwierzę.. (Kończąc/Skończywszy) lekcje, pobiegł na trening.. Question from @xMinoru - PolskiA.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy słowa, wliczając w to wyraz już podany.. Wiosną ogrodnicy: gałązki, ziemię, grządki, nasiona.. Przeczytaj zdania i wybierz z ramki właściwe wyrażenia, by zareagować poradą i opinią na temat możliwych konsekwencji.. Pamiętaj o utworzeniu właściwej formy wyrazów.. Skreśl wyrazy, które się powtarzają.. W zdaniu Zygier złożył książkę, przez chwilę się namyślał i wnet zaczął mówić głosem nie donośnym, ale dźwięczącym jak szlachetny metal zastosowano A/B w celu podkreślenia C/D głosu recytatora..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Przeczytaj wpisy na forum internetowym i wpisz w zdaniach poniżej właściwe imię.. 8/95 - przeczytaj historyjkę obrazkową i wskaż właściwą formę.. Uzasadnij swój wybór.. You zdanie 10. zdanie 1.. Poprawnie wymawiaj "ś".. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Przeczytaj czasowniki złożone ( ćwiczenie 4) oraz uzupełnij zdania w ćwiczeniu 5: Can you clean up the mess at the balcony?. I zdanie 7.. W każdą lukę możesz wpisaćUzupełnij związki frazeologiczne wyrazami sposrod podanych, uzytymi w odpowiedniej formie.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj wyrazy w ramce.. Jurek upiekł pięć placków.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. The customer gives it to theWykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. (0-1) Dokończ zdanie.. jest gryzoniem, który potrafi ściąć bardzo grube drzewo.. Wybierz w nich litery, ktore utworza haslo - pojecie lub wyrazenie…Wykonaj zad.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań..

Dobierz właściwe nazwy zwierząt i użyj wyrazów w odpowiedniej formie.

Uwaga!. Przepisz zdania twierdzące i przeczące z ćw.1, używając skróconych form 'will'.. Wykonaj zad.. Poprawnie wymawiaj "ś".. Odszukaj wszystkie nazwy zwierząt.. to be 1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Nastepnie uloz z tych slow krzyzowke.. Każde zdanie podkreśl takim kolorem, jakim łączyłeś (łączyłaś) parę, z której pochodzi wyraz.. (0-1) Dokończ zdanie.. Do podanych rzeczowników dobierz z ramki właściwe czasowniki i je zapisz.. W swoim tekście autorka przyjęła perspektywę A. obiektywną, o czym świadczy między innymi 1. unikanie słownictwa oceniającego.. Uzupełnij zdania zapisane pod spodem.. Zapisz odnalezione wyrazy obok zdań.. biedronka motyl Zuzanka bańki Marzena naleśniki.. Wyrazy, których szukasz, zawarte są w innych, dłuższych wyrazach (np. kotlet) lub na pograniczu wyrazów (np. pole wyki).. KROK 4.. Możesz zmienić formę wyrazów.. Wyjątkowość fraszek wynikająca z ich niedoskonałej formy.. Przeczytaj zdania.. 15.06 - 19.06.2020 r.1 Odmiana czasowników regularnych.. She zdanie 3.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Dopasuj zdania do ilustracji.. 3. uzupełnia luki w tekście czasownikami w odpowiedniej formie, bezbłędnie zapisuje wyrazy pod względem ortograficznym; 4 p.. Autorka w swoim tekście a. przedstawia historię wyrazów, które były związane z sądownictwem..

Wybierz właściwe formy.

Przepisz podane wyrazy tak, aby wystąpiły w nich zakończenia -uś, -unia, -unio, -uszek, -uszko.. Question from @Oliwierek999ozqahu - Gimnazjum - HistoriaZ rozsypanych wyrazów ułóż zdanie.. Przeczytaj zdania.. Przeczytaj tekst na dole strony i wybierz właściwe uzupełnienie: a, B lub C.Ćw.. ZdrobnieniaPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Otocz pętlą zdjęcie, które nie pasuje do zdania.. Przyporządkuj osobom właściwe końcówki osobowe czasowników i napisz je w zeszycie razem z osobami.. zadanie 11.. Przeczytaj zamieszczone pod spodem zdania i wpisz brakujące wyrazy.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. C You can see this text in a shop window.. Zapisz te zdania.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.2.. Wyrazy w wyrazach 1.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. A. porównanie C. wyrazistości1.. W ćwiczeniu 7 s.65 pod każdym wyrazem masz podany numer.. Uwaga!. 4.Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3 wyrazami z tekstu.. Wymawiaj pięknie "ć".. Zdanie to bowiem zespół wyrazów zebranych wokół osobowej formy czasownika (orzeczenia), natomiast wypowiedzeniem jest również równoważnik zdania, czyli zespół wyrazów połączonych składniowo, ale nie zawierający osobowej formy czasownika.1.. Następnie trzeba połączyć sylaby i zapisać wyraz, który powstał np. choroba - 1 sylaba czyli cho, mikser też 1 sylaba czyli mik i wychodzi chomik.. Temat: Clanker the Robot - historyjka obrazkowa.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 3/94 - wybierz właściwe zakończenie zdania a lub b. Ćw.. Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1., 2. albo 3.. Napisz je w liniaturze.. Jugendliche und ihre Pflichten Was m - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. (Wracając/Wróciwszy) z wycieczki rowerowej, odpoczęłam po trudach podróży.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Wybierz dwa wyrazy i ułóż z nimi dwa zdania pasujące do obrazka.. Przeczytaj uzupełnione zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt